Полицейска жестокост в ЕС - ето защо Тимерман трябва да обясни какво има предвид

През последните две седмици целият свят​ видя видеозаписи, които будят ​тревога. Те показват испански полицаи, които бият мирни граждани на Каталуния, участващи в референдум, определен като противоконституционен от Конституционния съд на Испания.

Шокиращи кадри на насилие

На 4 октомври референдумът и демонстрациите, свързани с него, бяха обсъдени в Европейския парламент. По време на дискусията първият вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерман каза: "Нека да бъда ясен: насилието не решава нищо в политиката. Това никога не може да е отговора и никога не е решение на проблема. То никога не трябва да се използва като оръжие или инструмент. В Европа това се знае по-добре, отколкото където и да било другаде. Никой от нас не иска да вижда насилие в обществата ни. Ясно е обаче, че е задължение на всяко правителство да поддържа върховенството на закона. Това понякога изисква пропорционална употреба на сила."

Медиите приеха тези изречения като знак на одобрение. Почти всички големи издания публикуваха материали, в които посочват, че един от най-високопоставените еврократи се е изказал положително за случилото се и не вижда необходимост от разследване. Liberties смята, че думите на първия вицепрезидент дават повод за различни тълкувания. Ето защо, той трябва да разясни какво всъщност има предвид. Освен това смятаме, че наистина има нужда от задълбочена проверка на действията на полицията.

Това, което видеозаписите показват, е изключително тревожно. Полицията използва сила и заплашва демонстранти, чакащи, за да гласуват, или седнали на пода пред избирателните секции. На хората, работещи там, е било казано да се приберат по домовете си, тъй като испанското правителство и Конституционният съд смятат референдума за противоконституционен.

Това, което наистина е важно

Трябва да се знае, че свободата на събиранията не може да зависи от това дали си съгласен с хората, упражняващи правата си, или с начина, по който го правят. Няма значение дали вярваш, че каталуните трябва да имат отделна държава или не. Нито пък е важно какво мислиш за икономическите последици от подобно отделяне. Няма значение дали смяташ, че организаторите е трябвало да се откажат от референдума, след като той е определен за противоконституционен от Конституционния съд на Испания. Значение има единствено фактът, че хората, които отидоха до избирателните секции, искаха да изразят мнението си. Може да си мислиш, че след като референдумът е противоконституционен, подобен акт не струва повече от гласуване във Facebook. В същото време обаче трябва да осъзнаем, че тези хора се опитват по мирен начин да изразят възгледите си. Според съществуващите доказателства, запечатани на видеозаписи и снимки, когато полицията се опитва да им попречи да направят това, те не си тръгват от избирателните секции. По този начин те изразяват протеста си, без да нарушават обществения ред.

Трябва да се подчертае, че участието в референдум, независимо дали той е законен или не, е действие, чрез което упражняваме свободата си на изразяване. Трябва също така да се знае, че участието в демонстрация, която се провежда по мирен начин, без значение дали е законна или не, е част от правото ни да упражняваме свободата си на изразяване. Така хората изразяват политическото си мнение.

Две неща трябва да бъдат разследвани

Liberties смята, че спорните въпроси, които трябва да бъдат анализарани, всъщност са два. Първо, дали опитът на испанските органи да забранят на хората да упражняват свободата си на изразяване, гласувайки на този противоконституционен референдум, е в съответствие с международните регламенти, свързани с правата на човека, както и с испанското право. Второ, трябва също така да се проучи дали начинът, по който полицията е действала, отговаря на тези правни норми.

Международното право в областта на правата на човека признава, че полицията може да използва сила срещу лица при определени обстоятелства. Това е допустимо, единствено когато тя е "необходима" и "пропорционална", и се прилага за постигане на легитимна цел. От доклада на Комисията по правни въпроси и права на човека към Съвета на Европа става ясно, че за да се използва сила, трябва да се посочи, че "ползите от постигане на преследваната цел превишават вредата, която насилието би причинило". За да се приеме, че силата е "необходима", трябва да се докаже, че е използвана във "възможно минималната степен и при това за постигане на легитимна цел".

Liberties смята, че се налага спешно да се разследва употребата на сила от страна на полицията. Това трябва да се направи за всеки отделен случай. В едно демократично общество полицейските служители са длъжни да ограничават използването на сила до необходимата минимална степен, да улесняват провеждането на мирни протести и да защитават участниците в тях. Същевременно те трябва да поддържат обществения ред. Следователно, всяка тяхна злоупотреба представлява "сериозна заплаха за върховенството на закона".

Испанската полиция вероятно е имала основателни причини да се опитва да отпраща хората, намиращи се в избирателните секции, по домовете им. В някои отделни случаи дори прилагането на физическа сила би могла да бъде оправдано. Това ние няма как да знаем. Няма съмнение обаче, че видеозаписите, които всеки може да види, ясно показват използване на прекомерна сила. Употребата на палки срещу хора, които не показват никакви признаци, които биха се тълкували като намерение да прояват агресия, не може да се определи по друг начин, освен като грубо и непропорционално използване на сила. Същото важи и за дърпането за косата, и ритането.

Комисията трябва да излезе със становище

Неправителствените организации, занимаващи се с правата на човека, и специалният докладчик на ООН по въпросите, свързани с правото на свободни и мирни събирания и асоцииране, призоваха за политически диалог, за да се намали напрежението в Каталуния след референдума. Комисарят по правата на човека към Съвета на Европа призова Испания да разследва твърденията за неправомерно използване на сила от полицията в Каталуния.

Свободата на събиранията е едно от най-важните средства, чрез което хората участват в демократичния живот на държавата. Така те изразяват политическото си мнение. Това е основно право на всеки европейски граждани. То е записано в Хартата на основните права, определена като конституцията на Европейския съюз. Тя влезе в сила с подписването на Договора от Лисабон през 2009 г. Тъй като Комисията носи отговорност за спазването на Договорите и за защитата на ценностите, върху които е изграден Съюзът, Liberties смята, че тя трябва да излезе със становище. Освен това е крайно наложително тя твърдо да настоява за разследване, което да установи дали са нарушени основните права в Испания. Liberties е убедена, че Комисията ще загуби доверието на хората, ако не предприеме съответните действия.

Liberties също така смята, че първият вицепрезидент Франс Тимерманс трябва да разясни какво точно е искал да каже пред Европейския парламент. Освен той трябва да изрази загрижеността си относно действията на испанската полиция и да поиска тяхното независимо разследване. Това са причините, които накараха Liberties да напише това отворено писмо до него.