Правителства на девет страни членки призовават Полша да възстанови върховенството на закона

Правителства на девет държави от ЕС поискаха Полша да възстанови своя независим и ефективен Конституционен трибунал и да защити върховенството на закона. Ще изразят ли министрите от ЕС отново мнението си и следващата седмица пред Съвета по общи въпроси?
Полша бе подложена на проверка от ООН вчера. По време на тричасово изслушване в Съвета по правата на човека на ООН в Женева, представители на страни от цял свят анализираха предоставената им информация за правата, върховенството на закона и демокрацията. Досега само няколко правителства от ЕС говореха открито за влошаващото се положение в Полша.

Вчера обаче Германия, Франция, Испания, Холандия, Швеция, Дания, Австрия, Белгия и Чешката република призоваха Полша да отмени реформите, които накърниха авторитета и ограничиха дейността на Конституционния трибунал, и заплашват независимостта на съдебната система като цяло. Няколко от правителствата на посочените страни категорично поискаха управляващите страната да изпълнят препоръките на Европейската комисия, както и да защитят медиите и НПО.

Независимостта на съдебната система е под заплаха

От 2015 г., когато започна "конституционната криза", ситуацията с правата на човека в Полша непрекъснато се влошава. Правителството въведе редица реформи с цел да парализира Конституционния трибунал, най-висшата съдебна инстанция в страната. Така то премахна правните предизвикателства пред противоречивата си програма от закони и политики и въпреки това не е приключило с промените в съдебната система. Докато в Женева призоваваха за отмяна на пагубните реформи, управляващата партия работеше върху нов законопроект, който ще даде на правителството по-голямо влияние върху назначаването на членовете на Националния съвет на съдебната власт. Не е изненадващо, че този орган, отговарящ за защитата на независимостта на съдебната система, е изключително критичен към промените в Конституционния трибунал.

Тревога буди и поглъщането на обществените медии от държавата, както и предложенията, направени, за да се ограничи правото на мирен протест. В момента правителството обмисля промени в начина, по който се разпределят публичните средства между неправителствените организации (НПО). Това най-вероятно ще обезкуражи някои от тях да критикуват политиката му.

Съвет по общи въпроси

Полското правителство е безкомпромисно към международната критика. Европейската комисия наскоро приключи едногодишно разследване, според което реформите, извършени наскоро, представляват "системна заплаха" за върховенството на закона. Препоръките й до голяма степен бяха игнорирани. Комисията заяви, че няма да задейства механизма по член 7, тъй като няма нужната подкрепа в Съвета от страна на правителствата, за да наложи санкции. Като последен и отчаян опит на ЕС да окаже политически натиск под някаква форма, Комисията успя да включи Полша в дневния ред на Съвета по общи въпроси, който ще се проведе през следващата седмица, на 16 май.

За първи път правителствата на държавите от ЕС включват в дневния ред на Съвета разглеждането на правата в една от страните-членки. Те продължават да запазват мълчаливо съгласие и никога не разискват по време на официални събития в Брюксел права, върховенство на закона и демокрация, когато става въпрос за определени държави-членки.

Защо? Защото някои правителства се опасяват, че дискусиите на ниво ЕС водят до много по-значими политически последици в сравнение с тези в други международни организации като Съвета на Европа или ООН. Това е така, защото събитията в Брюксел доминират в медийното пространство и ангажират много повече вниманието на местната аудитория, отколкото случващото се в Женева или Страсбург. Ако открито набедиш някой, равнопоставен с теб, че нарушава правата, това може да направи правителства, които са съюзници, по-малко склонни да сътрудничат при преговори по други въпроси, като търговската и икономическата политика на ЕС, които са с големи финансови последствия.

Какъв ще е краят?

По тази причина съществува рискът срещата на Съвета на 16 май да не доведе до нищо съществено. Европейската комисия ще разясни резултатите от разследването си за Полша, без по-нататъшно обсъждане. Като вземем под внимание факта, че Комисията е изчерпала правните механизми, с които разполага, това може да се окаже краят на политиката на ЕС на сериозен натиск върху полското правителство.

Тъй като Съветът на ЕС има много по-голямо политическо влияние, отколкото ООН или други международни органи, някои правителства от ЕС искат да го запазят като институция без правомощия. Именно затова обаче те трябва да нарушат мълчанието и да повторят в Брюксел притесненията, които изразиха в Женева. ЕС е "изграден върху" ценности като основни права, демокрация и върховенство на закона. Нито една държава не може да бъде част от него, ако не желае да се придържа към тези стандарти. Политическият натиск от страна на правителствата в Съвета е единственото средство, останало на ЕС, за да защити ценностите, които е създаден да отстоява.

Автори: Израел Бътлър от Съюза за граждански свободи в Европа и Малгозат Сулека от Хелзински комитет за правата на човека.