Съдът в Полша оправда острата критика спрямо компания, търгуваща с предмети на нацизма

Дело за опетняване името на онлайн аукцион за предмети на нацизма завърши с решение срещу компанията. Решението определя докъде се простира свободата на изразяване в Полша.

Полският Върховният съд отхвърли жалбата на онлайн аукциона Allegro.pl, продаващ предмети на нацизма под формата на сувенири. Решението е знаково, защото определя докъде се простира свободата на изразяване в страната. Съдът признава, че ответниците са увредили репутацията на сайта с действията си, но дава предимство на обществения интерес, защитен чрез тях.

Фондация Светло зелено, художникът Йерзи Масловски и асоциация Никога повече подеха социална инициатива под надслов "Никога повече нацизъм в Allegro.pl". Кампанията включва илюстрация, изобразяваща буквите LL в логото на Allegro.pl като нацисткия символ SS. Илюстрацията се появи на пощенски картички, които бяха раздавани на уличния протест във Варшава през 2010 г.

Допустима критика

През януари 2014 г. Апелативният съд във Варшава отхвърли иска за вреди на Allegro.pl срещу фондация Светло зелено и Масловски. Съдът прецени, че илюстрацията с логото на компанията попада в границите на допустимата критика.

Върховният съд, като въззивната инстанция, призна, че репутацията на Allegro.pl е пострадала от социалната кампания, разпространила информация за търговете с нацистки символи, от които компанията печели. Съдът също така отбеляза, че името на компанията е било опетнено. Илюстрацията изобразява компанията негативно и може да отслаби доверието в бизнеса й.

Независимо от това Върховният съд бе убеден, че организаторите на кампанията са действали в името на законен обществен интерес. Съдът констатира, че предприетите от тях действия не превишават границите на допустимата критика и обърна внимание на историческия контекст и възраждането на неофашистката идеология.

Докъде се простира свободата на изразяване

"Приветстваме решението на Върховния съд. Този въпрос е изключително важен за определяне границите на свободата на изразяване и допустимата критика в публичното пространство" – заяви Ирмина Пачо, адвокат за Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша (ХФПЧП).

"Кампанията бе отговор на бездействието на Allegro.pl, защото порталът не премахна [нацистките предмети] от интернет страницата си, въпреки многобройните сигнали и жалби" - добави Пачо.

Фондация Светло зелено бе представлявана про боно от адвоката Андрей Томашек от Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy Law Office. ХФПЧП проследи развитието на процеса, в който се включи и омбудсмана на страната.