Испански законопроект за обществената сигурност нарушава правата на човека

Според експерти, законопроектът за обществената сигурност е в нарушение на правата на свобода на словото и събранията. Законът ще ограничи мирените протести на обществени места, без гаранции срещу етническо профилиране от страна на полицията.

Законопроектът за обществената сигурност в Испания неоснователно ще ограничи правата на свобода на събранията и свобода на словото, според водеща правозащитна организация. Законопроектът, който в момента се обсъжда от Комисията по вътрешните работи на Конгреса (долната камара), повдигна опасения и от страна на ООН заради възможните нарушения на човешките права.

Международни права Испания (МПИ) се свърза с говорителите на съответните парламентарни комисии и представи своите опасения относно законопроекта, който намира едновременно за неоснователен и ненужен. Един от недостатъците му е, че не създава достатъчно правни гаранции за защита на принципа за недопускане на дискриминация по време на лични проверки от страна на полицията.

Обществените места - негодни за протест

Що се отнася до свободата на събранията, МПИ е загрижен, че "публичното пространство вече няма да бъде място за участие в политическия живот" поради глобите, които ще бъдат налагани за мирни протести, като например демонстрация пред парламента. Тревожен е и фактът, че според проектозакона е нужно официално разрешение, за да упражниш правото си на мирни събрания.

Ако бъде одобрен, законът за обществената сигурност ще наруши свободата на словото, налагайки глоби за "непозволено използване на изображения или данни за служителите на реда", за "клевета или липсата на уважение към служителите на реда", както и за "катерене по паметниците", дори когато посочените по-горе "нарушения" не застрашават хора или имущество. Пред депутати от Конгреса, МПИ ясно изрази становището си, че описаните действия са защитени по международните стандарти за правата на човека и не трябва да бъдат инкриминирани от новия закон.

"Прекомерни и непропорционални ограничения"

Специалният докладчик на ООН за правото на мирни събрания и свобода на сдружаването също изрази опасенията си от "прекомерните и непропорционални ограничения на правото на свобода на мирни събрания", предвидени в закона. Тези ограничения могат да подкопаят "необходимите за всяко демократично общество плурализъм, толерантност и либералност".

Според Patricia Goicoechea - заместник-директор на МПИ - "новият закон за обществената сигурност ще бъде сериозно отстъпление от правата на човека; обществото в Испания няма да бъде в състояние да упражни свободите си, необходими за функционирането на демокрацията". Относно размера на глобите, които ще бъдат налагани за "използване на изображения" на служителите на реда, тя отбеляза: "Изглежда правителството се опитва по всякакъв начин да избегне използването на тези снимки като доказателство в съдебните производства за злоупотреба и насилие на служители по време на демонстрации".

Никакви гаранции срещу етническото профилиране

Международни права Испания също изтъква, че принципа на недопускане на дискриминацията не е залегнал в закона и той не предвижда гаранции срещу етническо профилиране от страна на полицията. "Тези практики са дискриминационни и заклеймяват или криминализират част от испанското общество, само заради физическите им белези" - добави г-жа Goicoechea.

Документ, описващ подробно опасенията на организацията, е достъпен тук (на испански език).