Твоето здраве зависи от това на всички останали, включително новопристигналите

За да се справим в тези тежки времена на пандемия, всички ние трябва да получим грижите, от които се нуждаем, независимо къде живеем. Гръцкото правителство прави това невъзможно за новодошлите, които държи в лагери. Не трябва обаче да е така.

Пандемията ясно ни показа, че здравето ни зависи от това на всички останали: хората в квартала, съседния град или държава. Така е, защото ние сме свързани помежду си. Можем да спрем разпространението на вируса и да се пазим взаимно само ако полагаме еднакви грижи, и оказваме подкрепа на всички, независимо къде живеем.

Това се отнася най-вече за тези, които прекарват времето си в непосредствена близост един до друг в затворени пространства. Независимо дали става въпрос за домове за грижа за възрастни хора, или с увреждания, приюти за бездомни, затвори, болници, или лагери за настаняване на новопристигнали, или търсещи убежище.

Всеки знае, че за да спрем разпространението на вируса, трябва да стоим на определено разстояние един от друг, да си мием ръцете и да се изолираме, ако имаме симптоми. Тези предпазни мерки трудно могат да се спазват в затворено и пренаселено пространство, което увеличава риска от разпространение на вируса. Гръцкото правителство държи хиляди хора в лагери, лишавайки ги от възможността да направят каквото и да било, за да опазят здравето си.

Гръцкото правителство излага хората на риск

Това са жени, мъже и деца, избягали от родината си заради война, глад или защото са били преследвани от тамошните правителства. Новодошлите искат същите неща като нас. Сигурно място, където да живеят, работа, за да издържат семействата си, и общност, за чието добруване да допринасят. Пандемията ни припомни за пореден път, че всички ние сме хора.

Гръцкото правителство държи над 20 000 души в лагера в Мория, въпреки че капацитетът му е само за 3000. Хората спят в палатки и живеят в претъпкани помещения. Те не могат да поддържат безопасно разстояние помежду си, а тези, които са се заразили, няма къде да се изолират. Нещо повече, правителството дори не им е осигурило възможност да си мият ръцете. На 1300 човека се полага една чешма, а сапун изобщо няма.

Освен това действията на гръцкото правителство увеличават риска от смърт в случай на заразяване. Знаем, че ако си здрав, шансът да умреш от вируса, е доста по-малък. Голяма част от настанените в лагера обаче са преминали през тежки изпитания по време на дългите пътувания. Гръцките власти не им осигуряват достатъчно храна и вода. Много хора живеят в тези условия от месеци, което е предпоставка за влошаване на здравето им. На всичкото отгоре има недостиг на лекари, медицински сестри и оборудване, както и на лекарства.

Не трябва да е така

От 2015 г. насам гръцкото правителство е получило над 2 милиарда евро от ЕС, за да ги изразходва за хората, пристигащи от страни извън Европа, които търсят сигурност. То може да използва голяма част от тези ресурси, за да гарантира на настанените в лагерите човешки условия на живот. Това включва достатъчно храна и вода, лекари, медицински сестри, лекарства, и оборудване.

Вместо да използва палатки, правителството би могло да настанява хората в стабилни постройки. То също така може да им осигури по-големи пространства, за да не са принудени да живеят в претъпкани помещения. Тези мерки ще им позволят да спазват определена дистанция помежду си, ще помогнат да се спре разпространението на вируса и ще намалят риска от смърт за тези, които са се заразили. Гръцкото правителство започна да предприема действия в тази насока, след като помоли ЕС за допълнителна помощ, но промените се случват твърде бавно.

Освен да направят условията на живот в лагерите по-поносими, властите трябва да се погрижат хората да не бъдат държани в този капан толкова дълго. За това могат да помогнат другите европейски правителства. Например, като приемат част от новопристигналите в своите страни, за да им дадат възможност да започнат нов живот. За съжаление много от тях отказват да им позволят да се преместят в техните държави.

Трябва да се грижим един за друг

Здравето на всеки един от нас зависи от това на останалите. Независимо къде живеем, правителствата следва да ни осигурят необходимите грижи и подкрепа за неговото опазване в условията на пандемията. Това означава да се гарантират на хората подходящи помещения и условия да поддържат нужната хигиена, достатъчно храна, и вода, както и достъп до здравеопазване. Гръцкото правителство трябва да направи, така че това да се случи в лагери като този в Мория, а другите европейски правителства да положат усилия и да му окажат съответната помощ.