Правителството в Унгария контролира Конституционния съд

Унгарското правителство е запълнило квотите на Конституционния съд с лоялни съдии, готови да одобрят всяко действие на кабинета. Това показва проучване на последните решения на Конституционния съд, извършено от унгарски НПО.

Конституционният съд в Унгария е пълен със съдии, поддържащи управляващото мнозинство. С нови назначения, изменение на правилника и разширяване състава на съда, правителството на ФИДЕС успя да превърне Конституционния съд в лоялен орган, вместо независим коректив на държавната власт.

Три унгарски НПО - институт Еотвос Карлой, Унгарски хелзинкски комитет и Унгарски съюз за граждански свободи – проучват 23 знакови дела, от които 10 са решени преди назначенията на съдии от ФИДЕС и 13 след това. Съдът се произнася против действията на правителството по всичките 10 дела, разгледани преди назначенията. След тях обаче мнозинството в съда става "еднопартийно" и дисбалансът е очевиден: 10 от 13 дела са решени в защита интересите на управляващите.

Някои от съдиите отсъждат в полза на правителството в 100% от случаите. Още преди новоназначените съдии да образуват мнозинство, съдиите Egon Dienes-Oehm, Béla Pokol и Mária Szívós почти винаги подкрепяха интересите на кабинета.

Как Конституционният съд на Унгария стигна до тук? Парламентарното мнозинството от две трети успя да измени законодателството, регламентиращо състава на Конституционния съд, по три начина:

  • В съответствие с правилата за назначаване, конституционните съдии се избират съвместно с опозицията. Това правило обаче е изменено през 2010 г. и сега мнозинството може само да определя членовете на съда.
  • През 2011 г. съдебният състав е разширен от 11 на 15 съдии.
  • През 2012 г. мандатът на съдиите е увеличен от 9 на 12 години, а през 2013 г. е премахната горната възрастова граница за длъжността (70 години).

В резултат на всичко това, 11 от 15-те съдии са одобрени от мнозинството ФИДЕС-ХДНП (Християндемократическа народна партия), без каквито и да било преговори с опозицията.

Отделно от разгледаните по-горе резултати, изследването съдържа и профили на отделните съдии. Ние поискахме становището на всеки от тях относно съдебния процес, отношението им към демокрацията, изборите, демократичните дебати, разделението на властите и гаранциите за независимостта. Анализите представят в детайли характеристиките на всеки съдия при вземането на решения. Обобщените таблици също така помагат за по-доброто разбиране на изследваните дела и съдебната практика.