​Защитата на жертвите на престъпления и свидетелите в Полша не е достатъчно добра

Законите, защитаващи жертвите и свидетелите на престъпления в Полша, може да се окажат противоконституционни. Резултатът? Жертвите си остават жертви, но този път на правителството, което ги лишава от основни права и контрол върху собствения им живот.
Хелзинкският комитет за защита правата на човека поиска от министъра на правосъдието да предприеме законодателни действия относно противоконституционността на някои от разпоредбите в Закона за защита на свидетелите и жертвите.

Подаваш сигнал за престъпление и живееш в изолация

Семейство Ковалски* притежава консултантска компания, която работи с източни фирми. Когато консултирали една от компаниите, те се усъмнили, че тя вероятно пере пари. След като подали сигнал за възможно престъпление, семейство Ковалски започнало да получава заплахи, а къщата им била опожарена.

Полицията решава да премести семейството в друг град, за да бъде в безопастност, където живее в изолация в продължение на 8 месеца, тъй като им е забранено да работят, учат или да осъществяват какъвто и да било контакт с външния свят. Вероятно в резултат на техните жалби за начина им на живот, полицията решава да се откаже от наложените мерките за защита. Ето как на практика законодателството не предлага адекватно решение на подобни казуси.

Законът е правен абсурд

Хелзинкският комитет за правата на човека (ХКПЧ) подчерта в писмото си до министъра на правосъдието, че Законът за защита на свидетелите и жертвите не осигурява необходимите гаранции за правна защита. Тези хора са лишени на практика от правото да обжалват в съда отказа за предоставяне на закрила или друг вид подкрепа като например финансова.

Свидетелите и жертвите могат само да поискат преразглеждане на делото и то от същия съдебен състав, който се е произнесъл отрицателно. Освен това молбата може да не се разгледа въобще, ако не са налице нови обстоятелства.

В Закона за ключовите свидетели обаче ситуацията е съвсем различна. Той дава право защитата да бъде обжалвана пред прокурора", казва Марчин Уолни, адвокат на Хелзинкския комитет. "Това означава, че ключовите свидетели, които обикновено са покаяли се престъпници, имат по-големи права от жертвите и обикновените свидетели."

Ограничени възможности за защита

Проблемът със Закона за защита на свидетелите и жертвите произтича от ограничения брой мерки, с които полицията разполага, за да защити нуждаещите се. Те не могат да променят своята идентичност или да се подложат на пластична операция. Разпоредбите в Закона за ключовите свидетели са съвсем различни. Финансовата помощ, която се предоставя на лицата по Закона за закрила на свидетелите и жертвите, е произволна и зависи от добрата воля на шефа на полицията, разглеждащ случая.

‘В допълнение, на жертвата и свидетеля не се предоставят каквито и да било законови алтернативи в случай, че те не са съгласни с методите за закрила", казва Марчин Уолни.

* Името в тази история е променено