Забраната за носене на фередже във Франция бе потвърдена от съда и важи за всички служители в публичния сектор

Съкращаването на здравна работничка, защото настоявала да носи фереджето си по време на работа, не е нарушение на правата й по смисъла на Конвенцията за правата на човека.
На 26-ти ноември Европейският съд по правата на човека постанови решението си по делото на Ебрахимян срещу Франция. Съдът прецени, че не е имало нарушение на член 9 (свобода на мисълта, съвестта и религията) от ЕКПЧ.

Жалбоподателят Кристиане Ебрахимян е френски гражданин, роден през 1951 г. и живеещ в Париж. Ебрахимян работи на срочен договор като социален работник в психиатричния отдел на болница Нантер и в Център за социална грижа – здравно заведение, подведомствено на общината в Париж.

Без религия по време на работа

На 11.12.2000 г. директорът на отдел човешките ресурси уведомява жалбоподателката, че нейният договор няма да бъде подновен, поради отказа й да премахне фереджето си и последвалите оплаквания от пациенти.

Директорът също припомнил на Ебрахимян в писмена форма за становището на Държавния съвет от 03.05.2000 г. То гласи, че независимо от свободата на съвестта, на която държавните служители имат право, светският характер на държавата не им позволява да изповядват религиозните си убеждения при изпълнението на своите функции; затова носенето на недвусмислен символ на религиозна принадлежност представлява нарушение на задълженията на държавния служител.

Решението на Съда

Позовавайки се на член 9 (право на свобода на мисълта, съвестта и религията) Ебрахимян внася жалба срещу решението да не бъде подновен договорът й като социален работник, защото това нарушава правото й да изповядва своята религия.

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) отбелязва, че носенето на фередже се разглежда от властите като показна проява на изповядваната религия, която е несъвместима с изискването за неутралност на държавните служители при изпълнение на техните задължения. На жалбоподателя е било наредено да спазва принципа на секуларизма по смисъла на член 1 от Френската конституция и изискването за неутралност, произтичащо от този принцип.

"Защита на пациентите"

Според националните съдилища този принцип е необходим за поддържане светския характер на държавата, защитаващ пациентите от всякакво пристрастие или посегателство над тяхната собствена свобода на съвестта.

Необходимостта да бъдат защитени правата и свободите на останалите граждани – в случая свободата на всеки да избере религията си – стои в основата на въпросното решение.

Според ЕСПЧ властите не са превишили границите на допустимата оперативна самостоятелност, приемайки, че няма възможност за съвместяване на религиозните убеждения на Ебрахимян с нейните задължения. Така е дадено предимство на изискването за неутралност и безпристрастност на държавата и нейните органи.

Прочети официалното прессъобщение на ЕСПЧ (EN/FR) и самото съдебното решение (FR).