Хърватски НПО в защита на механизма за подкрепа и развитие на гражданското общество!

Над 400 неправителствени организации призовават правителството да спазва демократичните процедури и вече установения модел за подкрепа и развитие на гражданското общество.
Неправителствени организации призовават правителството да преразгледа начина, по който ще се разпределят приходите от държавни лотарийни игри за 2016 г.

Съществуващият институционален модел за развитие на гражданското общество и механизма за подпомагане на организациите на гражданското общество в Хърватия са добри примери за качество и прозрачност при изработването на система за подпомагане на развитието.

За това са единодушни както в съседните страни, така и в широката Евро-средиземноморска зона. Немалко чуждестранни делегации са почерпили опит от нашите практики и постижения и са използвали примера за изграждане и модернизиране на механизмите за подкрепа и развитие на гражданското общество в страните си.

435 жалби

Важна роля за всичко това имат Службата за НПО на хърватското правителство, Националната фондация за развитие на гражданското общество и Съветът за развитие на гражданското общество. Те са в основата на нашата репутация и доверието на международната общност, когато става въпрос за демократични постижения в развитието на гражданското общество.

През последните 10 години Хърватия работи систематично за подобряване на прозрачността при разпределянето на обществени средства към тези организации и за прилагане на модела за сътрудничество сред вземащите решения и организациите на гражданското общество.

Промените в начина, по който се разпределят средствата от държавната лотария, са приети без задълбочена оценка на въздействието върху всяка отделна област. Така в крайна сметка те няма да допринесат за по-качествената работа на организациите, нито ще подобрят положението на най-уязвимите групи в обществото, които често зависят от услугите на тези организации.

Повече от 435 представители на различни неправителствени организации се присъединиха към апела до правителството да не променя модела за подкрепа на гражданското общество.

Заплаха за оцеляването

Гражданските организации, които работят в областта на демократизацията и развитието на гражданското общество, са главните виновници за много от съвременните процеси и иновативни социални решения. Именно те дават подкрепа на сдруженията, работещи в различните обществени области (образование, консултиране, помощ при подготовка и изпълнение на проекти, свързани с националните и европейските фондове).

Намаляването на средствата сериозно заплашва не само подпомагането, но и самото оцеляване на множество организации, които предоставят преки социални услуги за най-уязвимите групи в обществото.

В момент на висока безработица не трябва да забравяме, че организациите наемат значителен брой хора, включително и тези, които са в неравностойно положение, защото те трудно намират работа. В изявлението на неправителствените организации се подчертава, че те имат знания и умения в подготовката на проектни предложения и напълно усвояват европейските фондове, предназначени за техните проекти, а също така участват в партньорски проекти с местните власти и други публични институции.