Да критикуваш властта е не само твое право, но и твое задължение!

В днешно време е нужна много смелост, за да критикуваш политиците в Унгария – журналисти, блогъри и обикновени хора вече отиват на съд за подобни деяния.
Унгарски съюз за граждански свободи (УСГС) следи с растяща загриженост как журналисти и граждани, активни в обществения живот, рискуват все повече, когато критикуват политиците. Неотдавнашната кампания на организацията PolitiKuss (заглушен от политиците) обръща внимание именно на този проблем.

Право и задължение

Дебатът е основен елемент на всяка демокрация и налага публичните фигури да понасят повече критика, отколкото обикновените граждани; това гарантира отчетността на властимащите. Освен, че е право на хиляди унгарски журналисти и десетки хиляди граждани, активни в обществения живот, отправянето на критика е и тяхно задължение. Напоследък обаче се оказва все по-трудно и рисковано човек да изпълни гражданския си дълг заради страха от граждански и наказателни производства.

Нещо повече - държавниците имат право на специална защита по време на наказателното производство. И така, докато един обикновен човек плаща на адвокат да представлява интересите му, държавата поема тази тежест от името на депутати и кметове; полицията провежда разследването, прокурорът съставя обвинението и всичко това - безплатно. Обвинените лица обаче ще бъдат снимани; от тях ще бъдат снети и отпечатъци - сякаш са извършили тежко престъпление. УСГС осигурява процесуално представителство по няколко подобни съдебни дела, в които политици се опитват чрез законови средства да запушат устата на своите критици.

Градивна критика

Според концепцията на УСГС нормативната уредба не трябва да позволява наказателно преследване за клевета или обида. Също так лицата, осъществяващи публичната власт, не трябва да разполагат с възможността да заведат граждански иск по повод критиките, свързани с официалната им дейност.

Подобни репресивни правни инструменти заглушават критичните гласове на журналисти и граждани със страх от солени глоби, обезщетения, съдебни такси и дори наказателно производство. Така става все по-трудно да се упражнява контрол над властта и да се противодейства на корупцията. УСГС остро се противопоставя на ограниченията на свободата на словото и смята, че обществените фигури са длъжни да понесат отправените критики!