Измененията в унгарския църковен закон са неприемливи

Унгарското министерство на правосъдието публикува спорни изменения и допълнения в църковния закон, които предстои да бъдат гласувани.

След близо година работа върху спорните текстове от унгарския църковен закон министерството на правосъдието публикува направените промени.

Миналата година Европейският съд по правата на човека се произнесе срещу Закона за църквата и задължи Унгария да изплати обезщетение от милиарди форинта на жалбоподателите.

Съгласно новите изменения, Законът за църквата:

  • Не гарантира на всеки равни права на свобода на съвестта и вероизповеданието, нито урежда неутралитета на държавата и разделението й от църквата. Измененията ще доведат до появата на три отделни църковни статута с различни правомощия, а въпросът с коя църква ще си сътрудничи държавата пред обществото - т.е., коя църква ще получава подкрепа и до каква степен – ще продължи да зависи от политическото решение на правителството.
  • Няма да възстанови статута, от който сега действащият закон лиши някои църкви. Признатите в момента църкви ще бъдат категоризирани автоматично най-високо в йерархията и ще се ползват с най-много привилегии. Останалите църкви остават лишени от права и ще могат да получат статут единствено на база своите последователи и приемственост.
  • Ще бъде още по-несъвместим с унгарската конституционна традиция. Пренебрегвайки основния закон от 1990 г., който зачита свободата на вероизповеданието и строго разделя църквата от държавата, новият църковен закон ще възстанови статуквото от 19-ти век, поддържано и по време на целия социалистически режим в страната.
  • Продължава да не отговаря на исканията, поставени от унгарски и европейски правозащитни организации, като по този начин не освобождава Унгария от отговорност. Въпреки че решението на ЕСПЧ официално задължи унгарското правителство да внесе изменения в Закона за църквата, настоящият законопроект по никакъв начин няма да избегне същата участ.

Ето защо Унгарски съюз за граждански свободи призовава правителството да не внася настоящото предложение в парламента, а да уважи свободата на вероизповеданието, равните права на гражданите, разделението на църквата от държавата и неутралитета на властта.

Финалната версия на законопроекта трябва безусловно да гарантира основните права, защитени също така с решенията на Конституционния съд и Европейския съд по правата на човека.

Унгарски съюз за граждански свободи не е единствената организация, обезпокоена от политиката на правителството в духовната сфера – същите опасения бяха изказани и от Форум за религиозната свобода в Европа (FOREF).