Етиката трябва да е определяща при политиката на финансиране, за да се помогне на организациите на гражданското общество

Фондът за цифрова свобода, Liberties​, Европейският център за конституционни и човешки права, Европейският център за свобода на печата и медиите, и Бен Вагнер разработиха модел на политика, решаващ проблемите, свързани с етиката при финансирането на НПО.

Документът съдържа всеобхватен анализ на проблемите, засягащи финансирането на НПО, и дава съответните решения. Етичните въпроси, свързани с източниците на паричните средства, често предизвикват затруднения в ежедневната работа на тези организации. Ето защо този модел на политика може да послужи като чудесен механизъм и да се използва от сдруженията на гражданското общество по целия свят.

„Много организации на гражданското общество непрекъснато са изправени пред предизвикателства. Те трябва да намерят отговори на редица въпроси. Как да приемат финансиране от корпоративния сектор? Какви са най-добрите практики при получаване на доброволни дарения? Как НПО трябва/могат да постъпват, когато фондации или публични органи им предоставят средства? Какво следва да направят, ако източникът им е неизвестен? Този документ дава точните отговори на всички тези въпроси и разглежда всяка възможна ситуация“, каза Балаш Денез, изпълнителен директор на Съюза за граждански свободи за Европа.

Водещите организации определиха списъка с евентуалните проблеми и сферите, които представляват интерес. При изготвянето на документа те получиха безценна помощ от професионалисти, каквито са юристите от адвокатската кантора "Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP" и от Центъра за международно правосъдие „Сайръс Р. Ванс". Тя им бе оказана напълно безвъзмездно.

Насърчаваме организациите, когато създават собствените си механизми на работа, да използват и при необходимост да прилагат политиката.

Кликни тук, за да изтеглиш документа, който ще ти разкрие какво представлява моделът (Creative Commons).