Евродепутатите дадоха зелена светлина за преместването на още 120 000 търсещи убежище

Европейският парламент одобри спешното предложение за преместване на 120 000 лица, търсещи убежище, от Италия, Гърция и Унгария в други страни от ЕС.

На 9-ти септември Европейският парламент вече одобри временните правила за преместване на първите 40 000 бежанци от Италия и Гърция в рамките на две години.

Предложението на Европейската комисия за преместване на 120 000 лица, търсещи убежище, бе одобрено в рекордно кратки срокове. Така парламентът изпрати ясен сигнал до европейските министри на вътрешните работи – които ще се срещнат отново във вторник, 22 Септември - че е крайно време да действат и да се споразумеят по втората схема за прилагане на спешните мерки.

Съгласно предложението на Комисията още 120 000 търсещите убежище ще бъдат преместени от Италия (15 600), Гърция (50 400) и Унгария (54 000). Тази цифра е допълнение към първоначалната схема за преместване на 40 000 лица, която беше одобрена от Европейския парламент на 9-ти септември и приета от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 14-ти септември. Така общият брой на хората, които ще бъдат преместени, стигна 160 000.

Парламентът одобри предложението на Комисията (без изменения) с 370 гласа. Против бяха 134, а въздържали се - 52. След това с 372 гласа бе одобрена и законодателна резолюция. Тя обаче няма да има отношение към позицията на Съвета на ЕС спрямо създаването на постоянен кризисен механизъм за преместване. Той ще бъде изработен заедно с държавите членки и гласуван отново от Европейския парламент.