​#MeAndMyRights: какво може да направи ЕС, за да защити правата ти

Какво може да направи ЕС, ако правителството в страната нарушава човешки права, които не уредени с акт на ЕС?
Повечето актове на ЕС регламентират търговията на вътрешния пазар. Когато обаче правителство на страна членка реши да уволнява съдии, да цензурира новините или да забрани публичните протести, тогава не са много актовете, на база на които ЕС може да наложи санкции.

Може би се питаш какво стана с Хартата на основните права? Нали тя защитава независимостта на съдилищата, свободата на словото и правото на мирен протест? Това е така, но само в случаите, когато ЕС приема определено законодателство или правителството го прилага в страната. Ако правителството просто действа на своя глава, Хартата не е в сила.

"Ядрената" процедура

Съществува процедура, която позволява на ЕС да предприеме действия. Тя обаче може да се използва само когато една страна извършва или има опасност да извърши сериозни нарушения на човешките права. Известна е като "процедурата по член 7" (тъй като тя е създадена по силата на член 7 от Договора за Европейския съюз).

Въпреки това тя никога не е използвана и така получава псевдонима "Ядрената" процедура - не защото трябва да има ядрена опасност, а защото всеки се страхува да натисне бутона.

В общи линии тя изисква от всички страни членки (с изключение на правителствата, които хитруват в сянката) да се съгласят, че има сериозен проблем и че ЕС трябва да предприеме действия. И тъй като нито едно правителство не иска тази процедура да бъде използвана срещу него, никой не подкрепя и употребата й срещу съседите си.

Някои страни членки, част от Европейската комисия и много евродепутати са изключително разочаровани от факта, че няма работещ механизъм, с който ЕС да гарантира, че държавите спазват неговите ценности и защитават човешките права.

Работата по създаването на система за наблюдение и защита на човешките права, демокрацията и върховенството на закона в ЕС е в ход още от 2013 г. Скоро очаквай още по темата.