Литва иска да събира данни за пътуващите със самолет още преди становището на ЕС

Правителството на Литва си навлече остра критика с желанието си да събира данни за пътуващите със самолет още преди официалното становище на ЕС по въпроса. Подобни действия биха нарушили националното и европейското законодателство.
Правителството на Литва "самосиндикално" реши да въведе задължение за събиране и съхранение на данни за пътниците в Поименни пътнически досиета (PNR) от началото на 2016 г.

Премиерът Алгирдас Буткевичиус обяви, че без да чака окончателното становище на ЕС ще регламентира процедурите за събиране на PNR в Литва. Съобщението дойде след заседание на правителството по въпросите на сигурността.

Вашият билет, моля

Законът ще позволи събирането и съхранението на пътнически лични данни за целите на предотвратяването, разследването и преследването на тероризма и други тежки престъпления. Това ще включва лични данни, дестинация, полет, билети, багаж, кредитни карти и техните притежатели".

Всички въздушни превозвачи ще бъдат задължени да предадат тази информация на полицията не по-късно от 48 часа преди всеки полет. Полицията ще може да я съхранява за срок до пет години, но законопроектът мълчи за това как личните данни ще бъдат защитени. Единственото, което законопроектът посочва, е, че данните "не са публични".

"Заседнал безнадеждно"

"Става дума за предварително регистриране на лица, които купуват билети, за да навлязат във въздушното пространство на Европейския съюз, както и за предоставянето на тази информация на специалните служби. Освен това смятаме, че за вътрешните полети следва да се прилага същия механизъм" - заяви министърът на вътрешните работи Саулиус Сквернелис. Той добави, че въпросът за въвеждането на PNR е "заседнал безнадеждно" в Европейския парламент. "Вярваме, че законът не би противоречал на нищо, тъй като все още няма приета директива по въпроса".

Според министъра, Литва вече има необходимото техническо оборудване, за да администрира регистър с PNR за полетите в ЕС, и може да започне да събира данните от началото на 2016 г.

Литва е сред 14-те страни членки, които през 2012 г. получиха финансиране от ЕС за създаването на система за PNR. През 2013 г. обаче проектът за директива на ЕС беше отхвърлен от комисията LIBE на Европейския парламент. През 2015 г., след "многобройните призиви на държавите от ЕС", парламентът се ангажира да приключи с изработването на директивата до края на годината.

"Не трябва да избързваме"

Началникът на службата за защита на данните в Литва Алгирдас Кунчинас настоятелно призова правителството да изчака резултата от тристранните срещи на ЕС, за да се увери, че националното законодателство е в съответствие с бъдещите регламенти на ЕС.

Според него тази директива ясно ще разпредели отговорностите по защитата на съхраняваните данни, за разлика от предложения законопроект. "В такъв случай най-разумно изглежда да се изчака" - каза Кунчинас.

Законосъобразно ли е запазването на тези данни?

През юли 2015 г. комисията LIBE одобри проекта за директива, но също така предложи допълнителни разпоредби, които да защитят данните в PNR от ненужна или непропорционална употреба.

В светлината на подобни опасения през 2014 г. Европейският парламент се обърна към Съда на Европейския съюз по повод споразумението между ЕС и Канада за създаване на поименни пътнически досиета, за да стане ясно дали споразумението е в съответствие с правото на ЕС. През 2014 г. същият съд отмени Директивата на ЕС за запазване на данни, тъй като нарушава правото на ЕС и човешките права.

Проектът на ЕС за директива за поименните пътнически досиета си навлече острата критика на Европейски цифрови права (EDRi) - асоциация на организации за граждански и човешки права от цяла Европа. Според асоциацията, ако ефективността и необходимостта от масовото наблюдение за предотвратяване на тероризма тепърва трябва да се докаже, то неоснователното съхранение на данни чрез PNR едва ли може да се счита за законно, имайки предвид решението на СЕС от 2014 г. по повод запазването на данни.

Противоконституционно?

Опитът на правителството да прокара закон за PNR бяха посрещнати с критики от страна на Министерството на правосъдието, според което законът е потенциално противоконституционен. Литовската конституция позволява записването и прехвърлянето на лични данни само при наличие на съдебна заповед, като изключения могат да се правят само в случай на война или извънредно положение.

Министерството обръща внимание на факта, че законопроектът ще позволи събирането на лични данни без основателно предположение за извършването на конкретни престъпни дейности, а просто въз основа на повишен риск, което не попада в нито едно от конституционните изключения.