​Литва ограничи правото на медиите да критикуват политици

Литовските депутати единодушно гласуваха промени в Гражданския кодекс на страната, ограничаващи правото на критика на обществени личности.
Решението на парламента на Литва накърнява в значителна степен свободата на словото и медиите в страната.

Премахва защитата на медиите

В момента Гражданският кодекс гарантира по-голяма свобода на действие при публикуване на информация за обществени личности и дейността им в сравнение с това, което е допустимо по отношение на частни лица.

Ако се окаже, че публикуваната информация е невярна, но този, който я е публикувал, докаже, че е действал добросъвестно и не е знаел за това, то той не носи наказателна отговорност и не подлежи на финансови санкции.

Тази форма на защита касае преди всичко журналистите. Тя им дава повече свобода при изпълнение на служебните им задължения и им позволява да информират обществеността за действията на публични личности.

Защита на достойнството на политиците

На 8 декември законодателят реши, че е време да промени правилата. Изменението премахва споменатите по-горе гаранции, отнасящи се за случаите, когато публикуваната невярна информация накърнява честта и достойнството на човека.

Предполага се, че поправката е наложена от необходимостта да се въведат граждански средства за защита срещу обиди, ако те са декриминализирани.

Въпреки това, приемайки изменението, депутатите всъщност премахват допълнителната защита, която журналистите имаха досега. На практика при всеки случай на разпространение на невярна информация може да се урони репутацията на обществена личност и по този начин да се "накърни честта и достойнството й".

Възпрепятстване работата на журналистите

"Промените са сериозна заплаха за медиите. Те са предпоставка за подвеждане на журналисти под отговорност по силата на гражданското право за критикуване действията на обществени личности. Само трябва да се посочи, че [критиките] не отговарят на фактите и уронват честта и достойнството", каза Kaролис Люткевишус от Института за мониторинг на човешките права.

Правният експерт смята, че разпоредбите ще възпрепятстват медиите при изпълнението на основното им задължение, а именно - да информират обществеността за проблемите, които я касаят. Свободата на медиите включва и правото на хипербола и дори провокация, дебат и остра критика. Всичко това трябва да гарантира, че пресата е в състояние да бъде пазител на обществения интерес.

Прагът на критика е определен в нормите

"Критиката и оценката не могат да бъдат равносилни на обида. Правото да се критикува работата на обществените органи и длъжностните лица са защитени от Конституцията на страната ни, както и от Европейската конвенция за правата на човека", каза Люткевишус.

Той смята, че Европейският съд за правата на човека много пъти е пояснявал, че политиците са обект на приемлива критика в по-широки граници при изпълнението на служебните си задължения, отколкото обикновените граждани.

Политиците неизбежно и съзнателно са подложени на контрол от пресата и обществото като цяло по отношение на думите и делата си. По тази причина те трябва да бъдат по-толерантни към критиката.

Механизми съществуват

За да влезе изменението в сила, е нужен подписът на президента. Журналистите няколко пъти публично призоваха президента Далия Грибаускайте да упражни правото си на вето.

Институтът за мониторинг на човешките права (ИМЧП) също предостави становището си относно изменението на президента. Мнението на ИМЧП е, че начини за защита на честта и достойнството срещу злонамерено публикуване на невярна информация има както за обществените личности, така и за частните лица.

По тази причина вместо да гарантира по-добра защита на човешкото достойнство, изменението в Гражданския кодекс само ще ограничи още повече свободата на словото и медиите в Литва.

Актуално: На 19 декември президентът на Литва наложи вето на закона. След това поправката бе отхвърлена от Парламента.