Едва един от десет избират да защитят правата си в Литва

Литовците определят правото на справедлив съдебен процес като най-уязвимо. Правата на един човек на всеки пет са били нарушавани в някакъв момент, но само 7% решават да ги защитят.
Правото на справедлив процес се смята за най-нарушаваното през 2016 г. Това продължава тенденцията от 2012 г. и 2014 г. Правото на личен живот е на второ място, а правото на участие в политическия живот се свързва с най-малко нарушения.

Достатъчно информация

Наблюдава се слабо увеличение на броя на хората, които твърдят, че имат достатъчно информация за правата на човека. В тазгодишното проучване 63% са отговорили така. За сравнение през 2012 г. са били 52%, а през 2014 г. - 60%.

Тези, които смятат, че имат достатъчно информация за правата на човека са основно на възраст между 18 и 45 години. Те са с най-висока степен на образование, принадлежат към категорията с най-високи доходи и живеят в градските райони.

Броят на хората, които знаят към кого да се обърнат в случай, че правата им бъдат нарушени, също продължава да расте. През 2016 г. повече от половината (57%) от анкетираните са заявили, че знаят към коя институция да се обърнат. За сравнение те са били 54% през 2014 г., 52% през 2012 г. и 49% през 2010 г.

Рядко защитават правата си

Резултатите от изследването показват, че на един от всеки пет литовци правата са били нарушавани. Въпреки това само 7% от запитаните са предприели стъпки за отстраняване на проблема в тези случаи.

Както и в предишните години, основната причина, поради която не желаят да защитят правата си, е липсата на доверие в институциите, които трябва да отстранят нарушенията. Три четвърти от тези, които твърдят, че правата им са нарушавани, но не са направили нещо по въпроса, заявяват, че не вярват, че институциите ще помогнат.

Изследването показа, че когато се нарушат правата им, органите, към които хората най-често се обръщат, са полицията и прокуратурата (36%). След това са неправителствените организации и съдилищата.

Хората с умствени затруднения са най-дискриминирани

Респондентите бяха помолени да споделят мнението си относно считаната от тях за най-дискриминирана социална група в Литва. Ситуацията остава непроменена за шеста поредна година. Хората с умствени затруднения са посочени като изложени на най-голяма дискриминация. Те получиха 5.68 пункта (спрямо 5.03 пункта през 2014 г.). Старите хора са на второ място (5.40), а лицата с физически увреждания заемат третото (5.21).

Тази година анкетата включваше бежанците като отделна социална група. Уязвимостта им бе определена като сравнително висока. Тя събра малко над 5 пункта (5.02). Хората на възраст между 26 и 35 години, както и жителите на градовете са по-склонни да мислят, че бежанците са дискриминирани.

Проучването на общественото мнение относно преобладаващите нагласи на гражданите на Литва за състоянието на човешките права в страната е поръчано от Института за мониторинг на правата на човека. То бе проведено от “Проучване Спинтер” - компания за изследване на пазара.