​Може ли Исус да носи дънки? Съдът в Страсбург ще реши.

Европейският съд по правата на човека ще трябва да реши дали образите на Исус и Мария в реклама накърняват религиозни чувства.
Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се е съгласил да разгледа жалбата на дизайнера Робърт Kaлинкин (в случая представляван от Института за наблюдение на човешките права) във връзка с неправомерно ограничаване на свободата му на изразяване.

Глоба

На забранените рекламни плакати са изобразени млади мъже и жени, облечени в дрехи от колекцията на Kaлинкин и надписи като "Господи, какви панталони!", "Боже, Мария, каква рокля!" и "Исус [и] Мария, какво сте облекли!"

През ноември 2012 г. Държавната инспекция за нехранителни продукти обяви, че в рекламите са използвани религиозни символи по неуважителен и неподходящ начин. Ето защо те са в разрез с обществения морал.

Позовавайки се на тези констатации, държавният орган за защита на правата на потребителите постанови, че рекламните плакати на колекцията нарушават разпоредби от Закона за реклама, свързани с обществения морал. Рекламната агенция бе глобена 2 000 литас (или 579 евро).

Обидени вярващи

Фирмата, отговаряща за организацията на рекламната кампания, Секмадиенис САБ, обжалва глобата на първа инстанция, но безуспешно. Наред с другите неща, съдът се позовава на писмо от Конференция на литовското епископство, подписано от сто вярващи, които твърдят, че рекламите накърняват религиозните им чувства.

При обжалването съдът, съставен от трима съдии от Върховния административен съд на Литва, потвърди констатациите на съда от първа инстанция, че религиозните символи са използвани неправомерно в рекламите.

Lithuanian courts determined that the advertisements were clearly contrary to public morals.

Според съда разпространените реклами са в явно противоречие с обществения морал. Религията е определен тип мироглед, който има важна роля за нравственото развитие на обществото. Религиозните символи са значителна част от системата на духовните ценности на хората и обществото като цяло, се казва в решението на съда. В случая използването на тези символи е форма на унижение и е в противоречие с общоприетите морални и етични норми.

Съдът постанови, че този вид реклама не отговаря на добрите нрави и на принципите на зачитане на ценностите на християнската вяра и нейните свещени символи.

Следваща спирка: Страсбург

Kaролис Люткевичус, адвокат в Института за наблюдение на човешките права, бе начело на делото в Страсбург. Той твърди, че гореспоменатото решение необосновано ограничава свободата на изразяване на художници и организации.

"Едно от основните противоречия в решенията на съдебните органи, което ни накара да се заемем с този случай, е, че те са склонни да смесват обществения морал с религиозния (и по-специално католическия) морал."

Според Люткевичус Литва е светска държава. Това е един от основните принципи на обществото, който е в основата на Конституцията.

"С този случай искаме отново да привлечем вниманието към горепосочения принцип. В същото време трябва да защитим правото на хората на свободно, красноречиво и неограничено от необосновани религиозни причини изразяване."

Литовското правителство трябва да представи своя отговор по случая до 24 януари 2017 г.