Заподозрените в Литва твърдят, че им е трудно да разберат правата си

Ново проучване разкрива, че заподозрените не разбират правата си. В резултат на това, те не могат да се възползват ефективно от тях.
Експерти дават средна оценка на разбираемостта на списъка с правата, който понастоящем се дава на заподозрените в Литва. Полицейските служители и адвокатите, с които представители на Института за мониторинг на правата на човека (ИМПЧ) разговаряха, твърдят, че правото на адвокат, правото на мълчание и други процесуални права се обясняват на заподозрения. Това обаче се прави чрез сложна правна терминология, която трудно ще разбереш, ако нямаш съответните познания.

Списък с правата

Преди разпита на всеки заподозрян трябва да се даде списък с правата. Това е документ от три страници, който описва съдебните процедури, гарантиращи правата му. Изреченията в него са дълги и сложни, като едно от тях понякога се помества на не по-малко от 5 реда. Използваният език съдържа доста правна терминология. Освен това читателят често се препраща към "процедури, изложени" в Наказателно-процесуалния кодекс или други нормативни актове.

На заподозрения се дават около 15 минути, за да се запознае с правата си. Често те не им обръщат такова внимание, каквото би трябвало, и четат списъка небрежно. Почти половината от запитаните полицейски служители заявяват, че заподозрените рядко или никога не задават въпроси, свързани с правата си.

В болшинството случаи полицаите не предприемат действия, за да се уверят, че заподозрените разбират правата си. По-голямата част от анкетираните служители никога не са полагали усилия за тази цел, или са го правили много рядко.

Police in Lithuania rarely take steps to ensure that suspects understand their rights, the study said. (Image: Antanas Kaziliūnas)

Информацията трябва да е лесна за разбиране

"Правото на информираност играе важна роля в ежедневието ни, особено когато става дума за контакти с властите. За заподозрените в престъпление то е от първостепенно значение, тъй като им позволява да упражняват всички останали права и гарантира, че правото им на справедлив съдебен процес е зачетено", каза Каролис Люткевич, адвокат от ИМПЧ и ръководител на проучването. "Следователно, информацията за правата трябва да се предоставя на ясен и лесен за разбиране език."

ИМПЧ се стреми да гарантира, че информацията, която хората получават от властите е разбираема и могат да я използват на практика. За целта Институтът, заедно с експерти по право и по комуникации, разработи алтернативен и лесен за разбиране списък с правата. Сега задачата е да го направим общоприета норма в Литва.

Виж пълния доклад за проучването.