Кофти бизнес, или мизерните условия на прием на бежанци в Италия

Цялостен мониторинг на системата е невъзможен поради изключително сериозна липса на прозрачност - това каза нов доклад, осъждащ състоянието на прием на бежанци в Италия.
Нов доклад осъжда мизерното състояние на италианската система за прием, която струва около 1 милиард евро през 2015 г.

В Италия приемът на мигранти и лица, търсещи убежище, е изключително сложен. Системата е съставена от различни видове услуги и страда от обща липса на прозрачност, което означава само едно - състоянието на услугите е доста неясно за широката общественост.

A serious lack of transparency exists regarding the operation of refugee reception centers in Italy. (REUTERS/Yannis Behrakis)

Поради тази причина годишния доклад от LasciateCIEntrare - национална кампания, посветена на борбата с административното задържане на мигранти, разследва условията в центровете, където те биват задържани.

Докладът играе ключова роля при внасянето на така необходимата светлина върху дейността на приема на мигранти в Италия. Той показва една драматична ситуация, в която приемането на лица, търсещи убежище, често е оставено в ръцете на неквалифициран персонал, като нарушенията се повтарят постоянно, а мониторингът почти отсъства.

Аварийност и дезорганизация

Приемът на мигранти в Италия е дълбоко повлиян от усвояването на извънреден подход: мнозинството от лицата, търсещи убежище (72%) са настанени в над 3000 CAS - "извънредни центрове за настаняване" в Италия, като се има предвид, че има по-малко от 500 SPRAR съоръжения ( "редовни" структури, които предлагат защита на лица, търсещи убежище).

През 2015 г. Италия похарчи около 1 милиард евро за прием на мигранти, но по-голямата част от парите отидоха за CAS, а не за SPRAR съоръжения.

От горе на всичко това повечето CAS са импровизирани центрове и често се помещават в бивши ресторанти, хотели или в изолирани сгради и биват обслужвани от неквалифицирани и неподготвени кадри.

Reception centers are often inhospitable places set up in abandoned buildings. (REUTERS/Yannis Behrakis)

Компетентността на персонала и условията в тези центрове, които са пренаселени, предлагат некачествена храна и липсва каквато и да било психологическа и санитарна помощ - не се наблюдават така, както трябва според доклада.

Липса на прозрачност

Цялостен мониторинг на системата за прием е невъзможен поради изключително сериозна липса на прозрачност. На няколко пъти LasciateCIEntrare заедно с организациите Cittadinanzattiva и Libera поискаха от Министерството на вътрешните работи и всички 106 префектури достъп до пълния списък на всички CAS на територията на страната, както и имената на организациите, отговорни за тяхното управление.

Резултатът от това искане е по-скоро скромен: Министерството на вътрешните работи отказва публикуването на национален списък на CAS, като се обосновава, че това ще представлява риск за безопасността.

Що се отнася до местните префектури - 52 от тях не отговарят на искането на организациите въобще, а тези, които го правят, предоставят най-вече частична информация (в действителност само 8 префектури дават пълния списък на CAS на своята територия).

Прочети целия доклад тук.