​Италия и изтезанията: колко още ще търпим този срам?

Италия продължава да се явява пред съда в Страсбург, за да отговаря за случаи на изтезания. Дали правителството най-накрая ще научи своя урок и ще криминализира изтезанието, като го добави в наказателния кодекс?
Въпреки няколкото дела срещу италианската държава за изтезания от страна на полицията, въвеждането на изтезанието като престъпление все още не е въведено в националното законодателство.

Историята се повтаря

Това се случи само преди година: в своето решение по случая Cestaro Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) категорично осъди Италия за нарушение на член 3 от Европейската конвенция за правата на човека - за забрана на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително третиране.

Изтезанието било извършено по време на полицейска акция в училището Диаз. Злоупотребата на полицейските служители остава ненаказана, въпреки че е призната дори от Върховния съд на Италия. Делото приключва без никакво наказание за виновните служители поради непълнотата на италианското законодателство и поради факта, че изтезанието не е признато за престъпление.

Друг случай на изтезание в Италия, който се отнася до няколко тежки злоупотреби, извършени върху затворници от пенитенциарни служители, също бе заведен пред ЕСПЧ. Всичко се случило преди десетилетие в затвора "Асти", но въпреки съвсем ясните доказателства - извършителите не са били наказани.

Италианските съдии ясно осъзнали, че случилото се точно отговаряло на престъплението изтезание и то така, както е определено от Конвенцията на ООН против изтезанията (която Италия подписа през 1989 г.). Въпреки това решили, че извършителите не могат да бъдат наказани, защото няма закон, който да криминализира техните актове.

Парите няма да решат нищо

Когато случаят "Асти" попада пред ЕСПЧ, италианското правителство иска да прекрати делото, като предлага да плати на двете жертви компенсация в размер на 45 000 евро на човек. В това предложение обаче правителството не се ангажира с правна реформа, нито със задачата най-накрая да въведе изтезанието като и поради тази причинасъдът отхвърля сделката.

Случаят наистина бе обявена за допустима и настроен да върви напред в Страсбург съд, който ясно очаква италианската държава да поеме задължението си да се криминализира изтезанието по-сериозно.

С други думи - парите няма да решат проблема. В действителност има само един изход от тази позорна ситуация и той е криминализирането на изтезанието. Италия трябва да се държи отговорно към собствените си конституционни и международни задължения що се отнася до забраната и репресирането на изтезанието. А докато това стане - историята ще продължи да се повтаря.