Италия още очаква приемането на закон против изтезанията

Вече доста време Италия не съумява да изпълни задължението си да санкционира изтезанията. Президентът на Антигона коментира поредния закон, потънал в парламента, и защо омагьосаният кръг от насилие трябва да бъде разбит.
Италия не изпълнява задълженията си за предотвратяване на изтезанията вече твърде дълго време, независимо от недвусмисленото задължение за въвеждане на наказателна санкция за изтезанията, произтичащо от различните международни договори.

Провалът на Италия

Сред най-значимите договори, подписани и ратифицирани от Италия, са Конвенцията на ООН против изтезанията от 1984 г. и Европейската конвенция за правата на човека от 1953 г. Същото задължение произтича и от основния закон на Италия. Член 13 от Конституцията наистина съдържа първото и единствено конституционно задължение за наказателно преследване – това на изтезанията.

Провалът на италианския законодател да се пребори с изтезанията е осъждан многократно от компетентните международни органи, както и в някои от последните решения на Европейския съд по правата на човека (по делата на Саба и Чистаро) и по повод разкритията за изтезания над двама мъже в затвора Асти.

Въпреки многото опити, направени през годините, и натиска, упражняван от сдружения на гражданското общество като Антигона, поредният законопроект за въвеждане на престъплението изтезание все още е далеч от одобрение и сякаш потъна в парламента преди месеци.

Какво стана със законопроекта за борба с изтезания?

Президентът на Антигона Патрицио Гонела наскоро коментира развитието така: "Предложеният закон за въвеждане на престъплението е в застой от пролетта, когато парламент го одобри и го предаде на сената. През последните месеци на мода се върна тактиката "melina" - обструкционистка техника, използвана в някои спортове за бавене и рушене на играта (например пазене на топката, така че противникът да не може да вкара гол). Дебатът за пореден път беше упоен и в крайна сметка преустановен. Има.. едно старо клише - което, подобно на всички клишета, всъщност е погрешно – гласящо, че престъплението изтезание всъщност е насочено срещу полицията. Няма нищо по-далеч от истината. Въвеждането на изтезанието като престъпление ще защитава всеки полицай и карабинер, които си върши работата според закона".

Гонела смята, че изтезанията не могат да бъдат предотвратени, без инкриминиране на деянието. Затова той призовава за бързо приемане на такъв закон и подчертава тревожния факт, че предложенията в изпратения до сената текст са значително орязани по време на обсъжданията в парламента.

Например, най-новата версия тълкува изтезанието като престъпление от общ характер, а не като длъжностно престъпление. В заключение Гонела добави, че е нужна "културна революция", която най-накрая да сложи акцент върху защитата на лицата от всяка злоупотреба с власт на държавата, а изтезанията са може би най-ярък пример за такава злоупотреба.

Италия, още колко време е нужно за приемането на закона?

Подпиши петицията на Антигона и настоявай за въвеждането на изтезанието като престъпление в Наказателния кодекс.