Инкриминирането и задържането на бежанци в Хърватия трябва да спре!

Бежанците в Хърватия са системно дискриминирани въз основа на пол и предполагаемо семейно положение, а правото им на свободно движение е нарушено от задържането им в затворени центрове.
Инициативата "Добре дошли!" публикува своя доклад "Инкриминиране и задържане на бежанци". Той разглежда положението на мигрантите, които бяха преместени в центъра за задържане в Йежево, след като лагерът в Славонски брод бе затворен.

Европа не издържа теста по човешки права по време на настоящата хуманитарна криза и не успя да осигури защита за хората, бягащи от войни. Символично на Деня на Европа инициативата "Добре дошли!" подчерта, че бежанците са системно дискриминирани въз основа на пол и предполагаемо семейно положение.

След повече от месец, а в някои случаи два, прекарани в плен и изолация в Славонски брод, бежанците са преместени в приемния център за търсещи убежище в Йежево.

Центърът в Йежево притежава всички инфраструктурни и функционални черти на затвор, но с едно тревожно изключение: задържането се извършва без справедлив съдебен процес, под занижен съдебен контрол и със задължението да плащаш за настаняване.

Всяка форма на ограничаване свободата на движение е в същността си строго индивидуална мярка и следователно законосъобразността и мотивите зад нея трябва да бъдат обект на строг контрол; в този случай, тя се прилага колективно и автоматично, без разглеждане на отделни случаи и алтернативни възможности.

Равни условия

Хърватското и европейското право оправдават задържането само в изключителни случаи като мярка, която се прилага, единствено ако няма други по-малко ограничителни мерки.

Инициативата "Добре дошли!" е против задържането като средство да се инкриминира търсенето на международна закрила и очаква компетентните институции и органи да защитят всички обезвластени, заловени, изолирани и ранени бежанци.

Фокусирани върху контекста, описан по-горе, инициативата изисква институциите да предоставят равни условия на всички бежанци, които са били затворени в лагерите в Славонски брод и Йежево, като им върне свободата на движение и ги настани в отворени институции - например в приемния център Порин за лица, търсещи убежище.

Прочети повече в пълния текст на доклада.