Хипервръзки нарушават закона за интелектуалната собственост?

Съгласно законодателството на ЕС, авторът е този, който решава дали неговите произведения ще бъдат публично достъпни, това реши Съда на Европейския съюз.

В Швеция администратор на сайт постави на страницата си линкове към публично достъпни статии. Техните автори реагираха остро, твърдейки, че това нарушава правото на интелектуална собственост, тъй като те не са дали разрешение за разпространението.

В конкретния случай, шведският съд се обърна към Съда на Европейския съюз с въпроса дали дали поставянето на линк към определено съдържание представлява "акт на публично разгласяване" и следователно може да се третира като нарушение на авторските права.

В своето решение по делото Svensson et al., Съдът на Европейския съюз беше категоричен, че споделянето на връзки с неясна цел със сравнително голям брой потребители представлява "акт на публично разгласяване". Принципно, лицето, което извършва подобни действия, трябва да има съгласието на автора.

В същото време, Съдът подчерта, че съгласието на автора е необходимо тогава, когато неговите произведения се предлагат на вниманието на нова публика, т.е. такава, за която материалите не са били предназначени първоначално. В случая с уебсайта, съден за предполагаемо нарушение по закона за интелектуалната собственост, публиката е същата, на която журналистите предоставят свободен достъп до материалите си първоначално.

Ето защо Съдът прие, че не е извършено нарушение на авторските права. Администратор на интернет страница може да предоставя връзки и да пренасочва потребителите към произведения със свободен достъп в друг уебсайт.

Съдът разграничи този случай от ситуациите, в които се споделя съдържание, предназначено само за ограничен кръг потребители. Следвайки логиката на решението, осигуряването на достъп до съдържание нарушава авторските права само тогава, когато новите потребители не са били сред основната аудитория първоначално. Осигуряване на достъп от този вид би било нарушение на авторските права.

Дело: C-466/12 Svensson and Others v. Retriever Sverige AB