Проблемите пред правата на човека в Германия

Нарушения на човешките права има по целия свят, но сякаш често забравяме тези, случващи се на собствения ни праг. Невъзможно е, разбира се, да изброим всички проблеми в Германия, но ето някои от най-шокиращите.

Бежанци и търсещи убежище

Бежанците и политиката по предоставяне на убежище са обект на широко обществено обсъждане. Как е възможно тогава единственият начин бежанците да се ползват от правото си на убежище да е като рискуват живота си и предприемат опасно и незаконно пътуване? Как е възможно властите в Германия да се нуждаят от повече време от всяка друга европейска страна, за да обработят молбите за убежище? Как е възможно общините в Германия да са неспособни да предоставят подслон за достатъчно бежанци? Как е възможно да чуваме отново и отново за случаи на бежанци жестоко малтретирани от полиция или охранители? И как е възможно достъпът до медицинска помощ за бежанците и търсещите убежище да е толкова затруднен, че почти да доведе до смъртта на дете?

Защита на личните данни и свобода на информацията

Повечето хора нехаят за личните си данни в интернет. Наясно ли са те с възможните усложнения и проблеми? Какво точно означава правото на личен живот в цифровата епоха? И какви са последствията за Германия? Кой подслушва и следи кореспонденцията и до каква степен? Колко надзор е необходим и до каква степен трябва да си сътрудничат тайните служби? Ще съумее ли разследващата комисия на Бундестага да изясни степента и последствията от наблюдението на агенцията за национална сигурност на САЩ (NSA) в Германия? Дали правилният отговор е да се засилят правомощията на германското външно разузнаване (BND)?

Расизъм и дискриминация

Друг важен въпрос в Германия е този с расизма и дискриминацията. Как е възможно крайно дясна терористична група да извършва убийства в продължение на няколко години, без да бъде разкрита от службите за сигурност? В отговор на този случай, разследващата комисия на Бундестага издаде списък с препоръки, което е едно чудесно начало, но кой ще се увери, че те ще бъдат приложени на практика?

И как е възможно учен, чиито родители са германка и индиец, да бъде единственият човек многократно подлаган на полицейски проверки във влака, докато пътува за работа заедно с толкова много други хора? Защо има етническо профилиране? Кога Германия ще го инкриминира, в съответствие с препоръките на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация?

Законът и правата на човека

След всички тези въпроси трябва да напомним, че Германия се е ангажирала с уважението и защитата на човешките права. Когато тези права бъдат нарушени, жертвите внасят съдебен иск в Германия. Тук Законът за основните права в Германия (Grundrechte) и Конституцията (Grundgesetz) играят важна роля. Но дори отвъд това ниво, Германия има задължения за спазването на човешките права.

Повечето хора знаят за Европейската конвенция за правата на човека. Договорите на ООН за правата на човека не са толкова добре познати, въпреки че юридически са също толкова обвързващи. Такива, например, са Всеобщата декларация за правата на човека, Международният пакт на ООН за икономически, социални и културни права и Международният пакт за граждански и политически права, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Конвенцията на ООН за правата на детето, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, както и Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Всички тези договори са правно обвързващи за Германия и трябва да се вземат предвид също както Европейската конвенция за правата на човека при тълкуването на германските закони и дори на Конституцията. Много истории чакат да бъдат разказани и много работа – да бъде свършена.