​Сръбските медии превърнаха защитниците на правата на човека в изкупителна жертва

Пропагандата и медийните атаки срещу защитниците на правата на човека в Сърбия застрашават живота им и възпрепятстват тяхната работа.
Свободата на медиите в Сърбия промени значително посоката си на развитие след 2010 г., когато много наблюдаващи организации я определяха като "на път да се превърне в свободна и независима страна". В настоящия момент обаче тя е силно дестабилизирана.

Наблюдава се почти тотален срив в областта на свободата на изразяване. Медиите бълват пропаганда, насочена срещу правозащитниците, и скалъпват обвинения за дестабилизиране на държавата.

От близо две години защитниците на човешките права постоянно са атакувани от медиите, които са предимно проправителствени. Формално те са частни, но са яростни поддръжници на официалната държавна политика. Напоследък статиите на заглавните страници на вестниците и телевизионните предавания описват защитниците на човешките права като демони. Дейността им се подлага на все по-строг контрол.

"Дестабилизират Сърбия"

Всички медии определят критичните изказвания като атака срещу държавните служители, заплаха за стабилността на правителството и живота на премиера и семейството му.

Най-новата кампания се опитва да докаже, че средствата за правозащитни организации и медии, предоставяни от чуждестранни фондации, правителства и посолства, се използват срещу сръбското правителство за предизвикване на хаос в страната. Още по-тревожен е фактът, че държавни служители подкрепят тези твърдения в изказванията си.

"Неприемливо е в страна, която кандидатства за член на ЕС, да се използва реторика, насочена срещу правозащитниците. Целта е те да бъдат заклеймени като престъпници, които работят за чужди интереси с единствената цел да дестабилизират Сърбия", каза Горан Милетич, програмен директор на "Западни Балкани".

Тази предубедена информация е объркваща и плаши хората. Правозащитниците, обвинявани в действия срещу държавата, са лишени от правата си и особено от правото на защита от пропаганда и реч, провокираща омраза. Лицата им се появяват в телевизионни предавания и вестници, които ги представят като престъпници, опитващи се да дестабилизират страната. В създалата се ситуация обвиняваните лица се страхуват от нападения и репресивни мерки.

"В момента всяка организация, която разследва корупция, контролира отчетността на държавните служби или проверява случаи на дискриминация срещу малцинствата, автоматично се поставя в черния списък. Нейната дейност и констатации се обявяват за нищожни", добави Милетич.

Защитете правозащитниците

Защитници на гражданските права осъждат медийните атаки и призовават за незабавно спиране на тези заблуждаващи изявления, застрашаващи живота на защитниците на правата на човека и ограничаващи полето им на действие. Много от обвиняваните са партньори на Защитници на гражданските права от сръбска страна.

Твърдо настояваме сръбското правителство да даде уверения за пълно гарантиране на свободата на изразяване на мнение и, преди всичко, да осигури закрила на правозащитниците от речта, подклаждаща омраза, и пропагандата в Сърбия.