Правата на човека са средство, което можем да използваме, за да оцелеем по време на пандемията от коронавирус

Свободна преса, асоциации, чрез които да се обединим, когато гласът ни трябва да бъде чут, здравеопазване и социална сигурност - четири инструмента, които правата на човека ни дават, за да надмогнем тези трудни времена.

По време на пандемията ще се надяваме нашите лидери да направят най-доброто, за да ни предпазят. Как обаче да сме сигурни, че те вземат правилните решения, що се отнася до действията, които предприемат, и къде да инвестират публичните ресурси? Ще ти разкрием четири начина, които можеш да използваш. Правата на човека ни дават инструментите, за да се уверим, че правителствата ни правят всичко, което е по силите им, за нашата защита.

Свободните и независими медии карат правителството да се придържа към правилата

Ние искаме да сме сигурни, че лидерите ни правят всичко, което е от компетенциите им, за да ни предпазят, а правителствата използват публичните ни ресурси за правилните неща. Независимо дали са инвестиции в оборудване за адекватна защита на лекарите и медицинските сестри, или предоставяне на финансова помощ на хората, загубили работата си, така че да могат да покриват разходите за жилището си, и да купуват това, което им е необходимо. Не сме тези, които ще кажем коя е най-правилната стратегия за борба срещу вируса. Ние обаче сме абсолютно сигурни, че политиците са много по-склонни да правят най-доброто за обществеността, ако знаят, че избирателите ги наблюдават.

Ето защо хората имат право на свобода на изразяване. Освен другите неща, тя задължава всяка държава да има свободна и независима преса. Всички очакваме от журналистите да задават правилните въпроси, да посочват къде са допуснати грешки и да ни уведомяват за конкретни политики, които са ефективни. Обществеността обаче не може да разчита на тях да накарат правителството да се придържа към правилата в държави, в които публичните радио- и телевизионни разпространители са под контрола или влиянието на управляващите, или пък частните медийни компании са притежавани от олигарси, които са в топли отношения с политиците.

Можем взаимно да си помагаме, като се обединим в асоциации

Всички се надяваме, че политиците ще чуят нашите притеснения, особено сега, когато много хора са разтревожени и объркани. Не е достатъчно да казваме на представителите си какво мислим само по време на предизборните кампании, което е веднъж на четири или пет години. Между изборите, когато са на власт и взимат решения, също трябва да разговаряме с тях.

Кой обаче обръща внимание на гласовете, издигнати от няколко отделни човека? Ето защо имаме право да създаваме асоциации и да действаме чрез тях. По този начин заинтересованите граждани могат да работят заедно и да се организират, за да дадат възможност на всички, които желаят, да се присъединят към тях, и гласът им да бъде чут. Независимо дали става въпрос за сдружения на учителите, които се грижат за членовете си и нашите деца, когато са на училище, или такива, които проявяват загриженост към уязвимите групи, каквито например са възрастните хора.

Асоциациите правят демокрацията по-силна, защото изграждат мост между обществеността и политиците. Правителствата са по-склонни да разрешават проблемите, които тревожат обществото, ако ние гражданите можем да им кажем какво мислим. В държави, в които управляващите правят живота на сдруженията труден, хората не могат да разчитат на активистите да накарат политиците да чуят притесненията им.

Можем да се уверим, че здравните работници разполагат с достатъчно ресурси

Няма нищо по-хубаво от това да си здрав. Тогава се наслаждаваш на свободата си, защото вярваш, че те чака дълъг живот. Освен това си в много по-добра форма, позволяваща ти щастливо да прекарваш времето със семейството си и да печелиш достатъчно, за да живееш достойно. Ето защо хората имат право на здравеопазване. Законът за правата на човека не казва на правителствата колко трябва да харчат за него. Той обаче изисква от тях да влагат в здравни услуги максималното, което наличните ресурси им позволяват.

Правото на здравеопазване също така задължава правителствата да не допускат отстъпление от постигнатото досега. Казано с други думи, те трябва непрекъснато да подобряват качеството на здравните услуги и да не позволяват принизяване на стандартите с времето. Точно това обаче се случи в някои европейски държави през последните години. Като пример ще посочим Великобритания, Франция и Испания, където управляващите постоянно намаляват парите, които харчат за здравната система.

Пандемията подлага на напрежение здравеопазването като цяло, тъй като едновременно се разболяват много хора. Ако правителствата вече са намалили броя на болниците и са съкратили медицински сестри, и лекари, очевидно е, че справянето в тази ситуация ще е по-трудно. Тези, които са инвестирали правилно в здравната система, съобразявайки се с изискванията на закона за правата на човека, ще бъдат по-добре подготвени.

Можем да направим така, че да имаме сигурни доходи и жилище

Бизнесът уволнява служители или ги моли да излязат в неплатен отпуск. Това прави свързването на двата края трудно, включително плащането на разходите за жилището. Всички ние искаме да имаме гаранции, че в тежките времена, когато сме болни или сме загубили работата си, ще имаме покрив над главите си и ще можем да поддържаме приличен стандарт на живот. Това е една от причините, заради които плащаме данъци и осигуровки.

Затова хората имат право на социална сигурност. Правителствата са задължени да създадат система за социално осигуряване, гарантираща на всеки минимален жизнен стандарт, докато трудните времена отминат. Това например включва жилище, храна, здравеопазване и други основни неща. Ако тя функционира правилно, хората, изгубили работата си по време на пандемията, няма да гладуват или да останат без покрив над главите си.

Ако използваме правата си, можем да бъдем сигурни, че правителствата ни правят това, което е най-добро за нас

Свободна преса, асоциации, чрез които да се обединим, когато гласът ни трябва да бъде чут, здравеопазване и социална сигурност - четири инструмента, които правата на човека ни дават, за да преживеем през трудните времена на пандемията. Ако тези неща не функционират правилно в страната ти, обедини се със съгражданите си. Тогава заедно с тях ще кажеш на правителството си да приложи на практика твоите човешки права.