Германия затяга законите за предоставяне на убежище - част I

От края на октомври в Германия са в сила нови закони за предоставянето на убежище. Новите правила трябва да ускорят процедурата, но няма да предотвратяват сериозни нарушения на човешките права като пренаселеността във временните убежища.​
Първата част от поредицата разглежда средствата за защита на лицата, търсещи убежище, които току-що пристигат в Германия. Според новия закон първоначалният престой в приемните центрове трябва да бъде удължен. Това решение стана обект на остра критика от страна на правозащитни организации.

Новата правна действителност

В ранните етапи на процедурата по предоставяне на убежище лицата са длъжни да останат в така наречените центрове за първоначален прием. Обикновено това са затворени центрове с ограда, полицаи, лекари, столова и общежития за много хора. Според новия закон времето, което търсещите убежище лица трябва да прекарат в тези поселища, се удължава от три на шест месеца.

Едва след този период отговорността за тях се разпределя между общностите в цялата страна. Изтичането на срока също спира действието на въведената това лято забрана за работа. Докато търсещите убежище са настанени в приемните центрове те нямат право да работят.

Както федералното правителство посочва, целта е да се ускори процедурата, а чрез новите правила ще бъде по-лесно за органите да осъществят контакт с търсещите убежище в тези центровете.

От гледна точка на човешките права

Сдружение на експерти в областта обаче е на мнение, че ползите от по-бързото производство едва ли могат да се постигнат чрез мерките, предвидени в новия закон. Освен това новите правила създават и нови проблеми пред спазването на основните права и правата на човека.

Най-неотложният проблем със сигурност е повсеместният недостиг на места за настаняване. Това води до пренаселеност или импровизирани подслони, които не отговарят на основните стандарти за правата на човека. Удължените срокове за престой ще изложат търсещите убежище на тези условия за още по-повече време.

Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа Нилс Муйжинекс препоръча на Германия въвеждането на минимални стандарти за приемните центрове в страната. Според него това е единственият начин да се гарантира, че условията съответстват на стандартите. Ето и два примера защо това е важно:

  • Децата имат право на образование: това е заложено в член 13 от Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП). Това означава, че местата за настаняване трябва да осигурят на децата достъп до образователни дейности в разумен срок, в противен случай трябва да бъдат създадени нови учебни заведения в близост до центровете.
  • Жените имат право на закрила от насилие, основано на пол: това означава, например, че в местата за настаняване трябва да бъдат въведени мерки за защита на жените от нападения или сексуален тормоз.

Правата на човека са истински права

Германия е задължена да спазва и защитава основните права и правата на човека. Ако тези права са нарушени в Германия, засегнатите лица разполагат със правни средства за защита. Разбира се Конституцията на Германия и основните права играят изключително важна роля за това.

Освен гореспоменатото има и други задължения, произтичащи от правата на човека, които трябва да се вземат предвид при тълкуването на германските закони и конституция. Такива са, например, Европейската конвенция за правата на човека и други конвенции на ниво ООН (Конвенцията на ООН за правата на детето, МПИСКП и така нататък).

Тези задължения касаят всеки аспект на правото на убежище. Според нови проучвания Министерството на вътрешните работи вече планира изменение на закона, което още повече ще ограничи правото на убежище. Най-важният въпрос сега е дали и как Германия ще се изправи пред своите задължения към човешките и основните права.