​Германия: Остарели закони задушават гражданския активизъм

Берлинската данъчна служба отне благотворителния статут на немска организация, като по този начин затрудни гражданите да споделят свободно своето мнение с политиците в страната.

Всички искаме политиците да използват силата, която сме им дали, за доброто на обществото. Но има и друг вариант, когато загрижени граждани се събират, за да направят това чрез създаване на групи за права и демокрация.

В Германия организациите, които работят в интерес на обществеността, имат благотворителен статут и именно той позволява даренията да не бъдат облагани с данъци.

За да получи такъв статут, една организация трябва да се занимава с конкретни дейности, които са общо 25 и са изброени в немското законодателство (можеш да прочетеш кои са те на английски език).

Списъкът с дейности включва неща като например работа в полза равните права на жените и мъжете, както и различни дейности като например иновации при отглеждането на растения, аеромоделиране и кучешки спортове.

Списъкът обаче не включва дейности, свързани с правата на човека и социалната справедливост, нито включва опазването на климата като дейност, която служи на обществения интерес.

Немската организация Campact с отменен статут

Немската организация Campact води кампании за защита на климата и основните права.

В понеделник Берлинската данъчна служба отне благотворителния ѝ статут с аргумента, че някои от дейностите на организацията нямат благотворителна цел и са "твърде политически".

Това е изключително нечестно, като се има предвид, че Campact е организация, която се опитва да работи за общественото благо. Несправедливо е и спрямо учениците, на които се налага да излизат всеки петък, за да протестират и да се борят за по-доброто си бъдеще.

Случилото се с Campact обаче не е изолиран случай. По-рано тази година френската организация Attac също бе санкционирана.

Правата на човека и опазването на околната среда са от изключителна важност

Мисията на организации като Campact и Attac е да гарантират, че всички ние живеем достоен живот и че се грижим както подобава за средата, която обитаваме. Тук става въпрос за обществен интерес, който далеч надхвърля политическия такъв.

Европейските правителства поеха ангажимент да защитават правата на човека и околната среда чрез Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на ЕС. Ето защо защитата на околната среда и опазването на основните права също са част от немската конституция. Различните партии могат да имат свой собствен начин на тълкуване, но като цели те са изключително важни.

Организациите, създадени от гражданското общество, ни защитават

Във време на все по-голяма стагнация спрямо организациите на гражданското общество подобни случаи трябва да се вземат насериозно. Загубата на благотворителния статут застрашава финансирането на Campact и самото ѝ съществуване. Правителството трябва да преосмисли решението си и да реформира остарелия си закон.

Организациите на гражданското общество ни защитават. Те се застъпват за върховенството на закона, като заставят политиците да се отчитат пред него и пред народа. Те ни информират за политически дебати, които могат да засегнат нашите права и качество на живот. Опитите за намаляване на финансирането на подобни организации е дикретна атака срещу демокрацията.