​Поредно осъдително решение срещу Италия за дискриминация спрямо гей-двойка

Отказвайки да издаде разрешение за пребиваване на чужденец от еднополова двойка, Италия е нарушила няколко члена от Европейската конвенция за правата на човека и сега трябва да плати обезщетение в размер на 38 000 евро.
Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че Италия е дискриминирала гей-двойка и с отказа си да издаде разрешение за пребиваване е попречила на партньорите да се съберат.
Заради това нарушение на Европейската конвенция за правата на човека Италия ще трябва да плати обезщетение на ищците.

Жалбоподателите Роберто Тадучи и Дъглас Маккол са граждани на Италия и Нова Зеландия. Те са хомосексуална двойка, решила да се установи в Италия. Маккол внася заявление за разрешение за пребиваване по семейни причини, което е одобрено от районния съд на Флоренция.

Решението обаче е обжалвано от министъра на вътрешните работи. Апелативният съд във Флоренция отсъжда в полза на министъра и постановява, че властите в Нова Зеландия са регистрирали Тадучи и Маккол като "неженени партньори", а не като "членове на едно семейство". Въззивният съд приема, че правото на Нова Зеландия е несъвместимо с това на Италия, защото разглежда еднополовите двойки като партньори, а не като членове на едно семейство, които могат да поискат разрешение за пребиваване на това основание.

От своя страна Тадучи и Маккол също обжалват решението. Италианският касационен съд обаче отхвърля искането им и постановява, че правното понятие за "член на семейството" включва само съпрузи, непълнолетни деца и възрастни на издръжка.

Нарушенията на член 8 и 14

С шест срещу един гласа ЕСПЧ приема, че двойката е била обект на необоснована дискриминация от страна на италианските власти, които отказали да издадат разрешение за пребиваване по семейни причини. Италия е нарушила както член 14 (забрана за дискриминация), така и член 8 (право на зачитане на личния и семейния живот) от Европейската конвенция за правата на човека.

Сега Италия ще трябва да заплати обезщетение в размер на 20 000 евро за щетите и 18 000 евро за съдебните разноски.

"Традиционно семейство"

Съдът прие, че различното отношение спрямо еднополовите и разнополовите двойки, подали заявление за разрешение за пребиваване по семейни причини, е нарушение на правото на свобода от дискриминация на основата на сексуална ориентация.

Тъй като нямат право да се женят, еднополовите двойки не може да бъдат приравнявани на хетеросексуалните двойки, живеещи без брак. В Италия няма правна форма, признаваща статута на еднополовите двойки, и съгласно националното законодателство те не се считат за "съпрузи".

По този начин съдът отхвърли довода на Италия, че е отказът е продиктуван от факта, че двойката не представлява "традиционно семейство". Ограничителното тълкуване на понятието за член на семейството е пречка пред еднополовите двойки и, в този случай, е нарушило правата на жалбоподателите.