Frontex: 10 Мерки, които излагат на опасност основните права

Лига за правата на човека и другите организации, участващи в кампанията Frontexit, предупреждават властите и обществеността за опасностите, които крие разширяването на правомощията на европейската агенция Frontex.
В момент, когато страхът ръководи решенията на Европа и най-висок приоритет имат мерките за "сигурност" на европейските граждани, ЕС реши да надцака всички миграционни политики като разшири финансирането и задачите на агенцията Frontex, координираща граничния контрол по външните граници на ЕС.

Тези мерки засилват ролята и независимостта на Frontex при връщането на мигранти от "сортировъчни центрове" и "горещи точки", както и при разполагането на части по европейските граници. Бюджетът на агенцията е значително увеличен, а за да се бори с тероризма тя вече има достъп до полицейските бази данни и работи в тясно сътрудничество с държави, които не зачитат правата на човека.

Тези мерки превръщат Frontex в "супер агенция за контрол", която е неконтролируема!

През последните 10 години гражданското общество нееднократно осъжда непрозрачността в действията на агенцията и липсата на надзор от страна на европейския или националните парламенти. Нещо повече – на показ излезе невъзможността за оспорване на решенията, взети от агенцията срещу мигранти, или за подаване на жалба пред независим орган, в случай на нарушаване на човешките права.

Frontex и основните права

Два от основните елементи в дейността на агенцията са да не позволява напускането на транзитните страни и достигането до територията на ЕС. По този начин Frontex нарушава основните права и по-специално правото да потърсиш убежище, принципа за забрана на връщането, както и правото да напуснеш всяка страна.

Нашите организации са убедени, че мисията на Frontex е несъвместима с основните права, приемането и защитата на мигранти в съответствие с правото на ЕС и с ценностите, които уж стоят зад него.

Измислица

Чрез Frontex Европа угажда на манията си за сигурност, основана на измислицата за инвазия. Така се поставя неверен знак за равенство между миграцията и престъпността, ако не и тероризма. Има нужда дейността на агенцията да бъде преустановена и европейската миграционна политика да бъде радикално преразгледана, за да се гарантира солидарност и мир.

Европа е във война с въображаем враг! Прочети повече за кампанията Frontexit тук.