Комисията по правни въпроси на Европейския парламент гласува против свободата на словото

Членовете на Комисията по правни въпроси отказаха да се съобразят с имейлите на повече от 30 000 граждани на ЕС. Те одобриха регламент, който ще промени интернет пространството, което всички познаваме.

Днес, 20 юни, Комисията по правни въпроси на Европейския парламент одобри вариант на член 13 от проекта за Директива за авторското право в единния цифров пазар, който накърнява свободата ни на изразяване. Приемането му ще наложи редица ограничения върху свободата на словото и правото ни на информираност. Това нарушава Хартата на основните права на ЕС.

"Ако даден законодателен акт на ЕС противоречи на Хартата на основните права, съществува огромна вероятност той да бъде отменен от Съда на ЕС. Така се случи с Директивата за съхранение на данни. Създателите й пренебрегнаха проблемите, свързани със съответствието й с Хартата", твърди Ева Симон. Тя е един от сътрудниците на Liberties, занимаващи се със застъпничество.

Решението на Комисията по правни въпроси вероятно ще се приеме за официална позиция на Европейския парламент при преговорите за намиране на компромисно решение, които той ще проведе с държавите членки на ЕС. Нещата могат да се променят, само ако законодателите гласуват против одобреното предложение на общото заседание през следващия месец.

Борбата продължава

Следващата стъпка е разискването, което ще се проведе по време на пленарната сесия на Европейския парламент в началото на юли. Liberties ще продължи битката си против член 13. Ще се опитаме да убедим евродепутатите, че той трябва да бъде променен, за да гарантира по надлежен начин защитата на основните ни права.

Веднага след гласуването, в изявлението си за пресата евродепутатът Юлия Реда, член на групата на Зелените / ЕСА, каза: "Ще оспоря това решение и ще поискам гласуване в Европейския парламент през следващия месец".

Тук можеш да прочетеш всичките ни статии, свързани с авторското право.