​Споразумението между ЕС и Куба най-накрая стана достояние на общественността, но жестът е твърде малък и идва твърде късно

Най-сетне Споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба бе оповестено. Това стана след като Европейската комисия го прие. Вече е твърде късно гражданското общество да окаже каквото и да било влияние върху него.
Защитници на гражданските права водят кампания за разкриване на съдържанието на Споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба от март 2016 г.

Историята на Куба по отношение на човешките права е доста дълга. По тази причина прозрачността по време на процеса на изготвяне на споразумението бе от съществено значение. Само по този начин гражданското общество щеше да може да окаже влияние върху изискванията, които ЕС поставя на Куба по въпросите, свързани с правата на човека и демокрацията.

Всеки път, когато отказваха достъп до документа, Швеция и ЕС се позоваваха на евентуални проблеми, които може да възникнат, тъй като се опитват да изградят взаимоотношения с тоталитарна държава. Гражданското общество от двете страни на Атлантическия океан не повлия по никакъв начин върху изготвянето на споразумението. Това е от решаващо значение, когато се касае за страна, в която стотици политически активисти и защитници на човешките права са задържани, заплашвани и тормозени всяка седмица.

Source: Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN)

На 22 септември Защитници на гражданските права получиха следния отговор от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). В него се казва, че документът е обществено достояние след приемането му от Комисията:

Във връзка с искането Ви за оповестяване на Споразумението за политически диалог и сътрудничество, постигнато между ЕС и Куба, и отговорите, които Ви изпратихме на 27 април и 26 май 2016 г., когато документът все още бе в работен вариант и подложен на внимателно разглеждане от нас, имаме удоволствието да Ви информираме, че е приет окончателният вариант на документа и можем да Ви изпратим исканите текстове. На 21 септември 2016 г. Европейската комисия одобри предложението си до Съвета за подписване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и неговите държави членки от една страна, и Куба от друга. Тук ще намерите копие от предложението и текста на споразумението. Благодарим Ви за разбирането и търпението.

Оповестяването на текста, след като Комисията го е приела, прави обсъждането му от обществеността и гражданските организации безпредметно. На този етап значителни промени не могат да бъдат направени.

Erik Jennische, програмен директор на Защитници на гражданските права за Латинска Америка и Карибския басейн, се оплака от липсата на прозрачност:

"След продължителна кампания за разкриване на съдържанието на документа от кубински и европейски организации за правата на човека е тъжно да установиш, че нито ЕС, нито кубинското правителство са заинтересовани от обсъждането му с гражданското общество. Това показва пълната липса на прозрачност и конструктивно отношение към защитниците на правата на човека в една от последните тоталитарни държави в този регион на света."