Начинът, по който бе дадена зелена светлина на медийната империя на Орбан, е незаконосъобразен​

Съдът постанови, че решението на унгарск​ата Служба за икономическа конкуренция, което позволи създаването на медийната империя на Фидес​, не е в съответствие със закона​.

В края на 2018 г., в рамките на един ден, значителна част от унгарските проправителствени медии бяха погълнати от Централноевропейската фондация за преса и медии (съкратено от унгарски KESMA). На 28 ноември 2018 г. 476 медийни издания бяха едновременно и при това абсолютно безплатно предложени от собствениците си - всички те са бизнесмени, приятелски настроени към Фидес - на KESMA. Фондацията е създадена само няколко месеца преди това.

По този начин в KESMA се включиха: Ретро радио, единствената национална търговско ориентирана радиостанция; Ориго, новинарски портал с голямо влияние; Lokál, всекидневник, разпространяван безплатно в Будапеща; както и всички регионални вестници. Фондацията също така пое контрола над радио- и телевизионните канали с най-широк потребителски профил, над икономически, спортни, и политически вестници, списания, и таблоиди. Крайната равносметка е, че 40 процента от оборота на медийния пазарен сегмент за новини и обществен живот в Унгария сега е концентриран в KESMA, чиито издания разпространяват правителствената пропаганда.

„Тази сравнително голяма централизация изкривява в значителна степен медийния пазар, подкопавайки плурализма в средствата за масова информация, и заплашва лоялната икономическа конкуренция“, каза Далма Дойчак, ръководител на проекта за политически свободи на УСГС.

Твърдението, че се прави в името на „обществения интерес“ е съмнително

Създаването на толкова голяма група се нуждаеше от одобрението на унгарската Служба за икономическа конкуренция (СИК). Правителството обаче се намеси. Само седмица след обявяването на сливането то издаде заповед, в която определи придобиването на собствеността от страна на KESMA като въпрос от национално стратегическо значение. Така то бе освободено от разглеждане от органа за конкуренция и евентуално разследване. След това, позовавайки се на липса на компетенции, СИК приключи процедурата по преразглеждане и издаде изискваното от закона удостоверение, позволяващо регистриране на сделката в Търговския съд.

Това накара местния сайт за новини Szabad Pécs да се обърне към съда, където бе представляван от Унгарския съюз за граждански свободи (УСГС), който е партньор на Liberties. Като компания, която се конкурира с KESMA, тя поиска отмяна на решението на СИК и издаване на разпореждане за извършване на процедура по преразглеждане от съответния орган. Отправено бе също така искане съдът да се консултира с Конституционния съд, защото правителствената заповед и законът, на който тя се позовава, са в противоречие с унгарския основен закон, Конституцията на страната. Прилагайки този закон, управляващите могат да освобождават всякакъв вид бизнес сделки от разследване за нарушения на правилата за конкуренция. Освен това правителствената заповед е злоупотреба със закона, тъй като оправданието за нея е формулирано само с две думи, а именно позоваване на „обществения интерес“.

Регионалният съд в Будапеща потвърди, че СИК не е провела никакви съществени разследвания и дори е пропуснала да се позове на правителствената заповед, определяща сливането като въпрос от национално стратегическо значение. Следователно, действията й, свързани с издаването на изисквания от закона сертификат, са незаконосъобразни. Освен това съдът констатира, че СИК се аргументира с липса на правомощия, което означава, че тя не е компетентна да издаде нормативното удостоверение.

Съдът постанови да се проведе второ разглеждане

Освен за регистриране на придобитата от KESMA собственост в Търговския съд, изискваният от закона сертификат е необходим и за сливането на дружествата, притежавани от Фондацията. Например, през септември 2019 г. 11 компании бяха обединени и така бе създадена Mediaworks Zrt., флагманът на корпоративната империя KESMA. Тъй като съдът анулира нормативното удостоверение, законността на тези сделки също е под въпрос.

Съдът разпореди СИК отново да проведе процедурата. Той постанови, че органът за конкуренция има законните правомощия да направи това. Разследването следва да приключи с издаване на съответното решение, за което трябва да има адекватно основание.

УСГС и Szabad Pécs заявиха, че ще информират Търговския съд за потенциалната липса на правно основание за сливанията и уедряването на дружествата в рамките на KESMA. Това произтича от издаденото наскоро съдебно постановление. Те казаха също така, че внимателно ще следят какви решения ще вземе СИК при новото преразглеждане, защото възнамеряват да ги оспорват, ако отново се окаже, че са незаконни.