Доклад: Фалшивите новини от гледна точка на правата на човека

Дезинформацията ни залива отвсякъде. Политиците, проповядващи популистки теории, определят всяка история или медийна новина, с която не са съгласни, като "фалшива новина". Твърде често обаче точно те стоят зад най-големите лъжи.

В момента е важно да говорим за "фалшиви новини". През май 2019 г. ще се проведат избори за Европейски парламент. Съществуват основателни опасения, че онлайн дезинформацията и пропагандата могат да повлияят на резултата от тях.

С оглед на това Европейската комисия създаде работна група за борба с фалшивите новини и онлайн дезинформацията. Редица организации, бизнесът и тези, които творят политиките, бяха поканени да й съдействат. Защитниците на правата на човека обаче бяха напълно игнорирани.

Не е изненадващо, че в доклада на работната група не се споменава нищо за "фалшивите новини" от гледна точка на правата на човека.

По тази причина Liberties, съвместно с Access Now и EDRi, изготви собствен доклад. Той е отговорът ни, чрез който искаме да привлечем вниманието върху заплахите за правата на човека. Освен това призоваваме бизнеса и политиците да спазват задълженията, които законът за правата на човека им налага.

Какво представляват фалшивите новини?

Един от основните ни аргументи е, че те не са хомогенна група от съдържание. Тези, които създават политики, трябва да съсредоточат вниманието си единствено върху дезинформацията, която е невярна, неточна и подвеждаща, и цели да навреди на обществото, като заблуждава хората.

Не всяка информация, която е невярна, попада автоматично в обхвата на това определение. Само изгледай този видеоклип с говорещ заек или чуй теорията на конспирацията относно кемтрейлс (химически следи от самолети).

Въпреки заглавието на първото видео, заекът не говори. Добър опит, мило момиченце. Ще ти отнеме само минутка търсене в Google и малко здрав разум, за да разбереш, че дамата от другото клипче трябва да си потърси ново хоби.

Двата видеозаписа съдържат невярна информация, но все пак са примери за свобода на изразяване. Защо не могат да бъдат определени като дезинформация или "фалшиви новини"? Защото не се опитват умишлено да те заблудят.

Не бива да живеем в свят, в който дебатите по определени теми не могат да стават онлайн заради твърде строги, неясни или постоянно променящи се регламенти, или условия за предоставяне на услуги от доставчиците на интернет.

Разумни решения

Liberties, Access Now и EDRi вярват, че са необходими норми, определящи кога може да се предприемат действия от страна на публични органи или частни лица срещу дезинформацията. Освен това те трябва да бъдат пропорционални.

Докладът ни също така подчертава значението на проучванията, които следва да се направят. Много важно е да се разбере как дезинформацията въздейства върху обществото. Това ще помогне за разработването и прилагането на ефективни и пропорционални мерки за справяне с проблемите.

Действията, с които се цели да се насърчи отговорността онлайн, не бива да накърняват защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и свободата на изразяване. Те трябва да са съобразени с правото на анонимност.

Що се отнася до предстоящите избори, ние препоръчваме прозрачност и ограничено използване на поведенческа реклама за политически цели. Ние също така подкрепяме налагането на санкции или предприемането на наказателни мерки в случаите, когато се използват данни, придобити по незаконен начин.

Съгласни сме с някои от предложенията на Комисията, като например идеята за повишаване на медийната грамотност.

Това, което Комисията смята да предприеме, няма да реши проблема с онлайн дезинформацията и пропагандата. То не променя факта, че ни трябва плурализъм на медиите, както и по-надеждни обществени услуги по радио- и телевизионно разпространение. Основните ни права могат да бъдат накърнени в значителна степен, ако тя не обмисли много добре подхода си.