Нов полити​чески доклад: Бюджетът на ЕС​ като средство за защита на демокрацията, върховенството на закона и основните права​

Започнаха обсъжданията на новата Многогодишна финансова рамка на ЕС. Във връзка с това, Liberties​ представи две предложения. Първото разглежда условията за предоставяне на европейски фондове, а второто е за създаване на нов фонд за подкрепа на НПО в ЕС.
ЕС преживява трудни времена. Той се опитва чрез правните инструменти и политическите правомощия, с които разполага, да убеди правителства като тези в Унгария и Полша да спрат да прилагат регресивни политики. За да постигне това обаче, трябва да започне да използва най-силния и убедителен инструмент: икономическата си мощ. Новата Многогодишна финансова рамка (МФР) може да се окаже последния удобен случай за приемане на ефективни мерки за опазване на европейските ценности. Растящата популярност на крайнодесните партии ще ограничи възможностите на ЕС за маневриране в бъдеще.

Европейската комисия, Парламентът и националните правителства обсъждат следващата МФР. Тя ще влезе в сила след 2020 г. и ще определи размера на средствата, с които ЕС ще разполага, и начина на изразходването им за период от пет до седем години. Настоящата МФР (2014-2020 г.) възлиза на около 1 трилион евро, а годишният бюджет на ЕС е около 155 милиарда евро.

Liberties публикува доклад, в който представя две предложения. Те са свързани с използването на новата МФР като инструмент за защита и насърчаване на демокрацията, върховенството на закона и основните права.

Тук можеш да прочетеш обобщено резюме на доклада.

Тук ще откриеш пълния текст на доклада.

Свали обобщено резюме на доклада на български, испански, литовски, френски, румънски, италиански (а скоро и на други езици...)

Първото е механизъм, който ще позволи на ЕС да спира европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), когато държава членка нарушава върховенството на закона. Всички правителства на ЕС получават средства от ЕСФИ, защото те им помагат да подобрят икономиките си. Общата сума за периода 2014-2020 г. възлиза на 450 милиарда евро. "Насърчаването на мира, ценностите и благосъстоянието на гражданите" е основната цел на ЕС. Позволяването на правителства, подкопаващи ценностите му, да се възползват от милиардите евро в ЕСФИ, обаче е в противоречие с нея. Според Liberties много малки промени в законодателството, свързани с прилагането на настоящата съдебна практика на Съда на ЕС, ще позволят на ЕС да спира средствата, предназначени за правителства, които накърняват върховенството на закона. Ако това е във вреда на широката общественост, Комисията би могла да разреши предоставянето на парите да продължи, но само за конкретни проекти. Освен това тя трябва да притежава правомощията да преценява и при необходимост да поема управлението им от националните правителства.

Второто предложение на Liberties е за създаване на нов фонд на ЕС. Той ще подпомага неправителствените организации (НПО), за да могат те да популяризират и защитават европейските ценности. Нарекохме го Инструмент за европейски ценности. НПО, както и независимата съдебна система, и свободните медии, са жизненоважни за насърчаването и опазването на европейските ценности. По тази причина те все по-често се сблъскват с ограничения, включително унищожителни кампании и съкращаване на финансирането. Подкрепяйки тези организации, ЕС ще спомогне за укрепването на демокрацията на участието, ще накара правителствата да спазват закона и правните норми, защитавани от НПО. Най-важното обаче е, че финансирането им ще доведе до създаване на подкрепа за европейските ценности сред обикновените хора. Това ще затрудни авторитарните популисти, които подкопават демокрацията, върховенството на закона и основните права, в опитите им да спечелят доверието на обществото.

Понастоящем ЕС не предоставя финансиране на НПО в държавите членки, за да могат те да насърчават и защитават европейските ценности. Напротив, ЕС изразходва милиарди евро, за да подкрепя тези дейности в страни извън него. Основните източници на средства за НПО, които промотират европейските ценности в ЕС, идват от правителствата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн (за периода 2009-2014 г. те са предоставили 160 милиона евро на страни от Централна и Източна Европа) и от няколко благотворителни фондации (през 2015 г. те са дарили 235 милиона евро на организации от западна Европа). Според Liberties за седем години новият фонд трябва да достигне сумата от 2 милиарда евро. Така подкрепата за НПО от ЕС ще бъде равностойна на тази, която организациите извън него получават.

Основна цел на Инструмента за европейските ценности трябва да бъде изграждането на стабилен неправителствен сектор, разполагащ с достатъчно ресурси, за да може да търси отговорност от правителствата, когато те пренебрегват правните си ангажименти. Освен това НПО трябва да оказват съдействие на обществеността, за да участва тя при създаването на закони и при формирането на политики. Особено важно е новият фонд да им помогне да изградят ефективни методи на комуникирация с обикновените хора, за да създадат подкрепа за европейските ценности сред тях.

Инструментът за европейските ценности ще се управлява от независими оператори на фонда. Те трябва да бъдат организации, които не са свързани с правителствата, както и с религиозни или политически структури. Тъй като са независими от ЕС, операторите на фонда не могат да бъдат задължавани да прилагат финансовите му правила, налагащи ограничения. Това би възпрепятствало и дори възпирало по-малките НПО от кандидатстване за безвъзмездни субсидии.

Силата на авторитарните популисти продължава да расте. Те не спират да провеждат политики, които подкопават демокрацията на плурализма, върховенството на закона и основните права. Инструментът за европейските ценности е една изключителна възможност. Той ще позволи на ЕС да осъществи стратегическа намеса. Това ще обедини общественото мнение около европейските ценности. Малко вероятно е политическият натиск, който той оказва, да доведе до някакви положителни промени. Механизмите за прилагането му трудно могат да се използват, освен ако няма подкрепа за европейските ценности сред обикновените хора. ЕС трябва да отдели средства, за да помогне на НПО, които насърчават и защитават демокрацията, върховенството на закона и основните права. Същевременно, той трябва да спре ЕСИФ за авторитарните правителства. Те не бива да вземат пари от него, докато подкопават основните принципи, върху които Съюзът е изграден.

Тук можеш да прочетеш обобщено резюме на доклада.

Тук ще откриеш пълния текст на доклада.