​Как Европейският парламент може да защити основните ценности на ЕС

Ето как Европейският парламент може да се справи с Полша, Унгария, Испания и други страни, които пренебрегват правата на човека.
Унгария, Испания, а сега и Полша - все по-голям брой от правителствата от ЕС неглижират основните ценности на Европейския съюз като демокрацията, върховенството на закона и основните права.

ЕС отвръща на удара, но бавно. Европейската комисия е разработила "рамка" за върховенство на закона, но все още не я използва. Съветът експериментира с "диалог" относно върховенството на закона, но го прави предпазливо.

Европейският парламент иска нова процедура, придружена от съответните санкции, която да наблюдава и регулира изпълнението на правата от страна на държавите-членки на ЕС. Парламентът вече работи по доклад, като е подал и официално искане към Комисията да предложи законодателство по този въпрос. Комисията обаче не се интересува от създаването на нов механизъм и е малко вероятно държавите-членки да подкрепят даването на повече контрол в ръцете на ЕС.

Ако Комисията откаже създаването на нов механизъм, то Парламентът ще трябва да действа самостоятелно. В този доклад партньори на Платформата за европейските свободи излагат своето мнение за това как Парламентът може да използва собствените си правомощия и прерогативи, за да създаде междупарламентарен диалог за правата, като по този начин утвърдим и защитим основните ценности на ЕС.