Унгария и Словакия изгубиха делото срещу ЕС относно мигрантските квоти

С решение, взето в сряда, Съдът на ЕС обяви квотите за презаселване на мигранти за законни. Протестът на Словакия и Унгария срещу тях бе отхвърлен.

Правителствата на Словакия и Унгария се обърнаха към Съда, за да оспорят решението на ЕС за разпределяне в други държави-членки на 120 000 човека, търсещи убежище. Мигрантите трябва да бъдат преместени от Гърция и Италия, които приемат най-голям брой лица, идващи в ЕС, за да търсят убежище. Досега само 28 000 човека са преселени. На заседанието на Съвета на министрите на ЕС, състояло се през септември 2015 г., Словакия и Унгария (заедно с Чешката република и Румъния) гласуваха против плана за разселване, поради нагнетявания страх от мигранти-мюсюлмани. На базата на изчисления, отчитатащи големината на територията и благосъстоянието на държавите-членки, Унгария е длъжна да приеме 1 294 човека, а Словакия - 902-ма. Унгария и Полша отказаха да приемат хора по схемата за презаселване, докато Словакия и Чешката република приеха по десетина човека.

"Съдът отхвърля жалбите, подадени от Словакия и Унгария, срещу временния механизъм за задължително презаселване на търсещите убежище", се казва в прессъобщението на Съда в Люксембург. Освен това е добавено, че жалбите са отхвърлени "в тяхната цялост".

Политиците в редица държави-членки се опитаха да използват проблема, свързан с търсещите убежище, за да спечелят политически дивиденти. За целта те разиграха картата на страха на обществото. Това се наблюдава най-вече в някои държави от Централна и Източна Европа, в които миграцията обикновено се свързва с тероризъм и се представя като заплаха за националната култура.

Както се очакваше, реакцията на унгарския външен министър Петер Сиджарто на решението бе да го определи като "скандално" и "безотговорно, застрашаващо сигурността и бъдещето на Европа като цяло и ... противоречащо на интересите на европейските народи". Той добави, че "политиката е надделяла над закона и интереса на европейците", а самото решение "открито легитимира силата и правомощията на Европейската комисия над държавите-членки. Това е неприемливо, тъй като тя няма власт над отделните народи".

Министърът на външните работи пропусна да отбележи, че според договорите за ЕС, създадени от държавите-членки, Комисията е отговорна за прилагането на законите на Съюза.

Реакцията на министъра на икономиката на Словакия Петър Зига бе да омаловажи решението. Той заяви, че "системата на квотите така или иначе не работи. Следователно, решението на Съда може би няма значение за момента". Накрая добави, че "е необходим нов механизъм, макар че проблемът не бе толкова сериозен, колкото го описваха пристигащите, на които бе отказано убежище".

Комисарят по миграцията на ЕС Димитрис Аврамопулос сподели в Twitter:

"Време е да работим в единство и да пoкажем пълна солидарност".

Политиците от ЕС определят схемата за презаселване като въпрос на солидарност с държавите-членки, намиращи са на границите на ЕС. Някои национални правителства, например тези на Германия и Италия, ясно заявиха, че като отказват да действат в съответствие с решения, взети съвместно, страните от Централна и Източна Европа излагат на риск субсидиите си от ЕС, финансирани от западните държави.

Андреа Менапаче, изпълнителен директор на ИКСГП, партньор на Liberties от Италия, добави: "Взетото решение е съвсем навременно. То припомня не само на Словакия и Унгария, а и на всички страни от ЕС, че спешно трябва да изпълнят ангажиментите си към бежанците. Само така ще се справим с настоящата криза. Всички трябва да помнят, че когато игнорират задълженията си, произтичащи от ръководния принцип на солидарност, залегнал в основите на ЕС, те го подкопават. Именно той им е дал предимства и им е осигурил просперитет през последните десетилетия."

Често сме склонни да забравяме факта, че този принцип изисква споделяне не само на възможности, но и на отговорности. Те трябва да са равни и справедливи за всички. Днешната присъда на Съда на ЕС трябва да се разглежда като крайно необходим сигнал за събуждане.