Съдът в Страсбург спря планираното разрушаване на още две ромски жилища в Гърмен

Съдът приканва българското правителство да не продължава с евикцията без твърд ангажимент да се осигури жилище на уязвимите жалбоподатели.

През юли Български хелзинкски комитет (БХК) съобщи, че предстои да се изпълнят заповедите за разрушаване на още две къщи в с. Марчево, община Гърмен.

Българското правителство получи писмо от Европейския съд по правата на човека в Страсбург, в което той поставя на правителството два въпроса:

  1. По отношение на решението да се продължи с разрушаването на жилищата на жалбоподателите, какви са мерките, които се предприемат, за да се осигури настаняване и подкрепа за уязвимите лица сред тях?
  2. Тези мерки предвиждат ли разделяне на децата от техните родители?

Съдът приканва българското правителство да не продължава с евикцията без твърд ангажимент да се осигури жилище на уязвимите жалбоподатели, преди да се изпълнят мерките по разрушаването. Съдът очаква отговор на поставените въпроси до 13 юли, след което е възможно да приложи привременни мерки.

Привременните мерки представляват специална процедура в производството пред Съда в Страсбург, с която се указват действия на страните по жалбите в интерес на някоя от тях или в интерес на правилното протичане на процеса. Най-често привременни мерки в интерес на жалбоподателите се указват когато има непосредствен риск те да загубят живота си или да бъдат подложени на нечовешко или унизително отнасяне. Привременни мерки за спиране на евикцията Съдът указа през 2008 г. в навечерието на планираното разрушаване на ромския квартал "Баталова воденица" в София, когато на уязвимите жалбоподатели също не бе осигурено никакво алтернативно настаняване.