Българските власти продължават да инициират евикции в разрез с решенията на ЕСПЧ

Европейският съд по правата на човека отново трябваше да се намеси в действията на българските власти след като те години наред игнорират решенията срещу България във връзка с евикции, противоречащи на Европейската конвенция за правата на човека.

За пореден път Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съда) взима отношение по случаи на евикции, които българските власти се опитват да реализират в разрез с член 8 (правото на личен и семеен живот) от Европейската конвенция за правата на човека. В предишни решения на Съда ясно се казва, че властите не могат на разрушават единствените жилища на гражданите, дори в случаите когато тези жилища са незаконни, без да им осигурят алтернативно настаняване. Жилищата на семействата съставляват техен „дом” по смисъла на Конвенцията, защото те са ги обитавали в продължение на много години със знанието и при бездействието на властитe. Изваждането на хората от домовете им би съставлявало вмешателство и в правото им на личен и семеен живот. Въпреки това властите продължават да изпълняват тези порочни практики. През последните години Съдът взе решения в полза на редица жалбоподатели от български и ромски произход срещу България във връзка с разрушаването от властите на единствения им дом.

В настоящия случай с писмо от 12 септември ЕСПЧ даде привременни мерки за защита на ромско семейство с тримесечно дете от Пловдив. ЕСПЧ обяви, че ще гледа с приоритет делото, заведено от името на това и още пет други семейства, включително 7 деца, от които 3 на възраст под 1 година.

Намесата на ЕСПЧ се налага въпреки че през април тази година българските власти поеха ангажимент пред Съда, че няма да разрушават жилищата на шестимата жалбоподатели, докато „не им бъде предоставено адекватно алтернативно настаняване“. В разрез с обещаното от правителството в началото на септември общинските власти в Пловдив уведомиха един от шестимата жалбоподатели, че жилището му предстои да бъде разрушено, без да предложат подслон на него и семейството му, включващо тримесечната му внучка.

След като бе уведомен за това ЕСПЧ издаде привременни мерки за защита на жалбоподателя, като забрани на правителството да разрушава дома му, докато разгледа цялото дело с приоритет. Съдът ясно се мотивира с ранната възраст на детето в семейството. Посланието е, че правомерността на подобни евикции на уязвими хора е силно спорна.