Ще подкрепи ли Европейската комисия разпознаване на лицата при​ дистанционно наблюдение?

Последната версия на предварителния доклад на Европейската комисия относно изкуствения интелект не уточнява период на временна забрана на разпознаването на лицата при дистанционно наблюдение.

Днес Европейската комисия представи предварителния си доклад относно изкуствения интелект. През миналата седмица в медиите изтече информацията, че последната версия, за разлика от предишния вариант, не препоръчва въвеждане на временна забрана на разпознаването на лицата при дистанционно наблюдение.

По време на пресконференция миналия четвъртък вицепрезидентът на Комисията Маргрет Вестагер, която отговаря по въпросите, свързани с цифровите технологии, заяви, че засега Комисията няма да предлага някаква регулаторна мярка на ниво ЕС.

„Така че в доклада, използвайки езика на правото, казваме, че трябва да направим пауза, за да разберем дали има [ситуации] и ако има такива, да преценим при какви обстоятелства дистанционното разпознаване на лицата трябва да бъде разрешено“, каза Вестагер.

В крайна сметка това означава, че навсякъде в Европа правоприлагащите органи все по-често ще използват технологията така, както сметнат, че е най-добре. В много случаи тълкуванията на националните закони са доста съмнителни. (Миналата година Privacy International много добре проучи този въпрос във Великобритания. Ако искаш да разбереш как британската полиция нарушава правата на бившите ни съграждани, тук можеш да прочетеш за проекта им.)

Полицейското наблюдение, съчетано с технологията за разпознаване на лицата, застрашава демокрацията. Накърнява се правото ни открито да казваме какво мислим, да се срещаме с други хора и публично да изразяваме несъгласието си с тези, които са на власт. Това е особено опасно във време, когато авторитаризмът е във възход.

Предварителният доклад относно изкуствения интелект ще бъде отправна точка по време на 12-седмична консултация. Ние в Liberties силно се надяваме, че през тези 12 седмици Комисията ще чуе опасенията на общността на защитниците на правата на човека. Нашите очаквния са, че законодателното й предложение, което най-вероятно ще бъде представено към края на годината, ще защити по подходящ начин гражданските ни свободи и правата на човека.