ООН - Испанските проектозакони не са в подкрепа на свободата

Испанското правителство подготвя закони, които „криминализират множество дейности, присъщи“ на правото на свободно сдружаване, казва последният доклад на ООН относно свободата и правото на сдружаване.

През декември 2013 г. Международни права Испания и каталунският институт Drets Humans изпратиха комюнике до специалния докладчик на ООН по въпросите, касаещи правото на мирни събрания и сдружаване, насърчаването и защитата на правото на свобода на убеждение и изразяване. В съвместното писмо обърнахме внимание на внесения от министрите проектозакон за гражданска сигурност, който ненужно и прекомерно ограничава правото на мирни събрания и сдружаване и на свободата на убеждение и изразяване.

На 10-ти май 2014 г., Maina Kiai, специален докладчик по правата на сдружаване, публикува своя доклад „Наблюдения върху кореспонденцията с правителствата.“ По отношение на Испания докладчикът „отхвърля аргументите, с които проектите за Наказателен кодекс и Основен закон за гражданска сигурност прилагат правото на свободно сдружаване. Точно обратното – проектозаконите заплашват правото на мирен протест, като криминализират редица дейности, присъщи на това основно право и ограничават значително възможността за упражняването му. Специалният докладчик настоява правителството да поеме ангажимент и да осигури упражняването на това основно право в пълния му размер и да обмисли поправки в двата закона в отговор на критиките на гражданското общество."

Докладът е достъпен тук.