​Съответства ли наказанието на престъплението - преразглежда се сложен полски закон

Конституционният съд обсъжда нов закон, който позволява на властите да задържат опасни престъпници дори след като са излежали присъдата си.

На 15 ноември Конституционният съд на Полша разгледа конституционността на закона. Хелзинска фондация за правата на човека (ХФПЧ) наблюдава процеса от самото начало и представи становището си на съда.

Законът, позволяващ съдебно преследване на лица с психични увреждания, които са заплаха за живота, здравето или сексуалната свобода на други хора, влезе в сила през януари 2014 г. Приемането му бе ускорено поради предстоящото изтичане на срока на лишаване от свобода на лица, осъдени на смърт в комунистическа Полша. Техните присъди по-късно бяха заменени с 25 години затвор.

Заобикаляне на закона?

Съгласно закона затворници, които вече са излежали присъдите си и са преминали реабилитационната програма, могат да бъдат подлагани на проверки от Националния център за предотвратяване на антиобществени прояви. Тази мярка ще се прилага за лица, страдащи от психични разстройства, които могат да доведат до извършване на тежки престъпления срещу живота или сексуалната свобода.

Когато започна работата по законопроекта, ХФПЧ отбеляза, че това е опит да се заобиколи правилото за двойната опасност и принципът за забрана на прилагането с обратна сила. Неяснотата в правилата, определящи настаняването на затворници в центъра в Гостинин, може да се превърне в инструмент за промяна на съдебни присъди по административен път.

Once hopeful for release, long-incarcerated criminals in Poland may not be set free any time soon.

Какви са намеренията?

ХФПЧ представи две правни становища относно варианта, предложен от Министерството на правосъдието. Основният недостатък на проекта е, че сред основанията за решение за настаняване са "личностови разстройства" или "нарушения на сексуалната ориентация", които не са класифицирани като психични заболявания.

В другото становище се отбелязва, че прилагането на закона засяга и други групи затворници, които първоначално са били извън обхвата му на действие. Коригираната версия на проектозакона въвежда категорията на "лица, представляващи заплаха". Тя включва осъдени за тежки престъпления, които по време на срока на лишаване от свобода са диагностицирани, че имат психично разстройство. Това може да бъде предпоставка за извършване на друго престъпление срещу живота или сексуалната свобода.

На по-късен етап от работата по закона ХФПЧ поиска от президента на Полша да инициира разглеждане на конституционността му преди влизането му в сила. Президентът реши да задейства закона.

Тогава ХФПЧ призова комисаря по правата на човека и главния прокурор да депозират иск за разглеждане на конституционността на закона относно съдебното производство срещу лица с психични увреждания. Казусът е изпратен в Конституционния съд и е подкрепен от кратък анализ на ХФПЧ. На 15 ноември съдът го разгледа и скоро се очаква решението му.