В криза сме, но ако се обединим, ще намерим изход

Изпълнителният директор на Liberties ни разкрива състоянието на правата на човека в Европейския съюз днес.
Можем да го кажем по много начини. Можем да създадем списък на "добрите и лошите" страни, да обвиняваме политиците, бюрокрацията, правната система. Накратко казано, можем да търсим вината навсякъде. Трудно е обаче да отричаме реалните факти. Днес в ЕС е налице отстъпление от стандартите за демокрация, права и върховенство на закона. Човешките права се неглижират все повече и повече. Ако сравним 21-ви век с последните две десетилетия на миналия, ще видим, че именно днес ни е по-трудно да бъдем солидарни, толерантни и способни да защитим жертви на каквито и да било злоупотреби.

Как стигнахме дотук и как да продължим напред?

Обществеността се чувства заплашена физически, икономически и етнически от тероризма, масовата миграция, икономическата и културната (свръх) глобализация, както и от всякакви други кризи. Популистите, най-вече от дясното политическо пространство, обвиняват мигрантите, малцинствата, феминистите и все по-яростно НПО за хаоса. Служейки си с клеветническа реторика, те атакуват тези групи и всеки, който защитава човешките права, включително съдилищата и медиите. В някои държави те са на власт. Дори и да не са, полемиката им нагнетява страх, което влияе на управляващите консерватори от центъра. Решението на популистите за туширане на страха, който самите те разпалват, е просто: етноцентриски национализъм и връщане към догматичното, патриархално и рестриктивно тълкуване на християнските ценности. Те говорят за тези неща, тъй като са лесни за разбиране и създават измамното усещане за стабилност. Това обаче е само илюзия.

Поддръжниците на правата на човека, солидарността и толерантността не успяха да отвърнат подобаващо. Ние приехме за даденост, че основните права са неотменими норми в Европа след Втората световна война. Самото ДНК на ЕС, създаден като мирен проект, всъщност го превръща, поне отчасти, в Съюз за правата на човека. В продължение на десетилетия посткомунистическите държави мечтаеха да се присъединят към тази зачитаща правата, свободна и мултиетническа Европа. Изглеждаше просто и прекрасно. След резкия спад, който икономиката отбеляза обаче стана ясно, че правата на човека и гражданските свободи не са ценности, споделяни от всички.

От години организациите в ЕС, които се занимават с човешки права, са съсредоточили усилията си върху лобирането и съдебните спорове. Те не търсят и не насърчават подкрепата на обществото, защото винаги са смятали, че то споделя ценностите им или поне е съгласно с необходимостта от защита на правата. Е, това не се оказа точно така. Вероятно болшинството от хората смятат, че правата и свободите се отнасят за гражданите на другите държави и не виждат тяхната приложимост у дома. Десните популисти се възползваха от това невежество, за да представят човешките права и гражданските свободи в негативна светлина. Определени групи (престъпници, терористи, мигранти) го използваха, за да се облагодетелстват или да избегнат правосъдието.

Такава е ситуацията, в която се намираме в момента. А на въпроса има ли изход, нашият отговор е: да, има. Смятаме, че намирането на решения не е непосилна задача и не, те няма да разрешат всичките ни проблеми. Ще ни помогнат обаче да намерим отново правилния път и да издигнем защитата на човешките права в Европа на качествено ново ниво.

Решение в три лесни стъпки

Първо, ще създадем колегии за правата на човека. Знаем, че там някъде има хора, които се интересуват от правата и искат да отвърнат на атаките на популистите, но не знаят към кого да се обърнат за помощ. Не забелязахме подобен проблем в САЩ. Известният на всички Американски съюз за граждански свободи бе залят от дарения след избирането на Тръмп. Към кого да се обръщат гражданите на Европа, ако искат да се включат в защитата на ценностите тук? Предоставяйки информация, експертни познания и иновативни средства, Liberties ще даде шанс на хората, защитаващи правата в целия ЕС. Те ще покажат на политиците, че са загрижени за правата, демокрацията и върховенството на закона, и очакват от представителите си да ги защитават.

Второ, ще осъществим контакти между националните нива и ЕС. Повечето НПО за права на човека са посветили дейността си на международните организации, създадени да защитават ценностите като органите на ООН и Съвета на Европа. Това са уважавани институции, но тъжната истина е, че политическото им влияние, особено на местно ниво, е твърде малко. Искаме да съсредоточим усилията си, за да въздействаме върху ЕС, който по принцип не се ангажира със защитата на правата на човека, но има голямо влияние. Ще направим всичко възможно, за да насочим това влияние към защитата на правата на хората във всички страни, членки. Време е да припомним на лидерите си, че целта на политическия проект за ЕС е да се създаде процъфтяващ и мирен съюз от държави, в които правата на всеки се зачитат и защитават.

Трето, ще работим в тясно сътрудничество с нашите партньори. Това са организациите, които на национално ниво наблюдават правата на човека и гражданските свободи. Те функционират в целия ЕС и ние сме неразделно свързани с тях - те са нашият гръбнак и една от основните ни задачи е да ги подкрепяме. Ние помагаме гласовете им да бъдат чути в Брюксел, а те ни помагат да определим най-належащите права, за които да се застъпим. С тях възнамеряваме да мобилизираме обществеността в кампании, насочени към ЕС, за да подобрим защитата на правата в целия Съюз.

Сега е времето да работим за постигането на тези цели. Започваме. С нас ли си?

Балаш Денеш

Изпълнителен директор

The Civil Liberties Union for Europe