​Според КПИ няма гаранции срещу изтезания при полетите, връщащи мигранти​ от Испания и Италия

Комитетът за превенция на изтезания, нечовешко и унизително отношение, и наказания (КПИ) към Съвета на Европа публикува докладите си за полетите, връщащи мигранти от Испания и Италия.
КПИ е провел наблюдение по време на два обратни полета: единият е от Рим до Лагос, Нигерия, на 17 декември 2015 г., а другият - от Мадрид до Богота, Колумбия, и Санто Доминго, Доминиканска република, на 18 февруари 2016 г.
Целта на Комитета била да наблюдава начина, по който двете страни извършват връщането на чужди граждани чрез самолетни полети. Операциите са координирани с агенцията на ЕС Фронтекс и националните органи.

Испания

Относно обратния полет от Испания, докладът отбелязва, че мигрантите, които е трябвало да бъдат върнати, са били информирани за полета само няколко часа преди излитането. Във връзка с това се призовават властите да уведомяват мигрантите няколко дни по-рано в писмена форма и да гарантират достъп до адвокат, и телефон преди пътуването.

Наблюдателите от КПИ са констатирали инциденти от медицинско естество по време на полетите. Напомня се на властите, че е изключително важно да се осигури медицински преглед преди полета на мигрантите, които ще бъдат върнати. Трябва да се прецени, позволява ли физическото им състояние пътуване със самолет. Препоръчва се и осигуряване на обучение на ескортиращия персонал, участващ в операциите по депортиране, като се наблегне най-вече на психологическите аспекти на задълженията му.

Делегатите на КПИ също така са установили използване на неадекватни мерки за безопасност. Докладът препоръчва на властите да преразгледат настоящата практика с оглед на европейските стандарти за правата на човека.

Италия

Докладът за Италия изразява редица опасения относно начина, по който италианското правителство е осъществило полета. Подобно на случая с Испания, Комитетът отбелязва, че мигрантите са били информирани за заминаването им от страната в деня на полета.

Наблюдателите на КПИ са констатирали, че делата за обжалване на някои от мигрантите, които са били върнати, все още нямали решение от италианския съд. Комитетът призовава Италия да въведе механизъм за подобряване на обмена на информация между съдилищата и органите, прилагащи закона, в случаите на висящи жалби.

Италианското правителство отговори, че е приело нови процедури, които по-добре защитават кандидатите, на които е отказано убежище. Така ще се гарантира правна закрила на тези, които обжалват несправедливи откази. Правителството също така заяви, че в момента са в процес на преценка предложения за процесуална реформа. Тя ще намали времето за разглеждане на молбите за убежище и ще ограничи броя на случаите на автоматично отхвърляне по административен път. Трябва да се отбележи, обаче, че предложените промени са критикувани от гражданското общество в Италия, като принципно неадекватни и потенциално опасни (какъвто е случаят с предложената реформа за гражданското производство по отношение на делата за убежище, която в основни линии премахва жалбата срещу отказ на международна закрила).

В доклада за Италия се посочва също, че всеки човек трябва да премине медицински преглед преди заминаването и да му се издаде сертификат, че е годен да лети. Препоръчва се да се обърне специално внимание на ескортиращия персонал, който е подложен на огромен стрес при изпълнението на задачите си. На това правителството отговори, че преди да започне работа той преминава психосоциална и физическа проверка, както и специални курсове на обучение. Те са фокусирани върху практическото приложение на оперативните и правните аспекти.

Препоръки към Фронтекс

Двата доклада съдържат и общи препоръки към Фронтекс, включително:

  • Фронтекс и партньорите му от съответните държави трябва да въведат по-стриктни правила при използване на средства за безопасност.
  • Прилагане на ефективна процедура за обжалване, достъпна за задържаните до момента на пристигането им в страната-дестинация.

Кликни тук, за да се запознаеш с отговора на испанското правителство на доклада.

Кликни тук, за да се запознаеш с отговора на италианското правителство на доклада.

Този материал е подготвен от Международни права в Испания и Италианската коалиция за граждански права и свободи.