​Заплахите за независимостта на съдебната власт в Испания бяха описани подробно в нов доклад

Доклад на съдии и прокурори, изготвен по искане на Съвета на Европа, посочва редица потенциални заплахи за независимостта на съдебната система в Испания.
Консултативният съвет на европейските съдии и Консултативният съвет на европейските прокурори изготвиха доклад по искане на генералния секретар на Съвета на Европа, Турбьорн Ягланд, озаглавен "Предизвикателства за съдебната независимост и безпристрастност в страните членки на Съвета на Европа."

Докладът критикува серия от проблеми, които застрашават независимостта на съдебната система в Испания като например начина, по който се назначават главния прокурор и членовете на Генералния съвет на съдебната власт.

Според доклада начинът, по който се назначава главния прокурор, е притеснителен, защото това това се случва посредством царят, но след като е избран от правителството, на което той или тя ще служи.

Заплаха за върховенството на закона

Що се отнася до избора на членове на Генералния съвет на съдебната власт експерти предупреждават, че начинът, по който те биват назначени ( наред с функции като дисциплинарни наказания и професионални промоции на съдии) също поставя под въпрос независимостта на съдебната власт.

Членовете на този орган се назначават от парламента чрез споразумение за квота между основните политически партии, които, по думите на тези експерти, "представляват потенциална заплаха за независимостта на съдебната власт."

Международни права Испания изложи своите притеснения пред ООН и няколко европейски органа, като подчерта, че липсата на независимост на съдебната власт застрашава принципа на правовата държава и гражданските права и свободи. Гражданите имат нужда от независимо правосъдие, за да защитят правата си.