Приетата Директива​ за авторското право е отстъпление от гледна точка на правата на човека

Директивата за авторското право, която Европейският парламент одобри, е огромна крачка назад, що се отнася до правата на човека и свободата в интернет мрежата в Европа.

Резултатът от гласуването, проведено на 12 септември, е изключително разочароващ, най-вече в светлината на решението, взето през юли от Европейския парламент. То бе в полза на правата на човека. Освен това разкри възможности за промени в законодателството на ЕС в областта на авторското право, установяващи правилен баланс между свободата на словото, свободата на информацията и неприкосновеността на личния живот, от една страна, и правата на притежателите на авторски права, от друга.

Кой ще бъде отговорен за прилагането на Директивата за авторското право?

Вариантът на член 13, който бе приет, е формулиран на базата на заблуждения. Изглежда, че тези, които са го писали, са твърде малко запознати с начина на функциониране на интернет компаниите. Освен това нямат представа какви ще бъдат последиците за потребителите на интернет от законопроекта. Аксел Вос, авторът на одобрената от Парламента версия, иска да е сигурен, че технологичните гиганти като Facebook и Google ще плащат съответните такси за материалите, защитени с авторски права, които използват.

Намерението е разбираемо. Вариантът, изготвен от Вос, обаче ще доведе до ситуация, в която технологичните гиганти не просто ще заплащат труда на другите, но и ще решават какво можем да гледаме и споделяме онлайн.

На практика технологичните компании ще бъдат задължени да осъществяват контрол, за да не допускат нарушения на авторските права. Ако отговорността се прехвърли върху тях, значително ще се ограничи свободата ни на изразяване и възможностите за обсъждане на деликатни политически, и житейски въпроси като кърмене или раждане вкъщи по коректен начин. Това е необходимо, за да можем да вземаме информирани решения.

Как точно ще става това? Съгласно приетата от ЕП директива тези компании ще бъдат принудени да премахват всички видеоклипове, които евентуално съдържат нещо, защитено с авторски права. Това се отнася дори за случаите, когато клипчетата или каквото и да било друго съдържание, качено от потребителите, документира публични събития, или личности.

Liberties и нашите съмишленици много силно и красноречиво изразихме загрижеността си пред евродепутатите. През последните две седмици граждани, които посещават сайта ни, им изпратиха повече от 4000 писма, а от пролетта насам общият брой възлиза на 47 000. Повечето членове на Парламента обаче не обърнаха внимание на притесненията ни. Така те пренебрегнаха правата на всички европейци.

Следващата стъпка

Сега предстои да се проведат преговори между Парламента, Съвета и Комисията. Те имат неформален характер и ще приключат, когато се постигне споразумение между страните. Вариантът, приет в сряда от Парламента, ще бъде отправната точка при тези преговори.

Liberties ще продължи да се застъпва за по-добър закон на ЕС в областта на авторското право. Той трябва да зачита интересите на всички и да включва необходимите гаранции за защита на правата на човека. Окончателното гласуване на споразумението между Съвета и Парламента се очаква да стане през януари 2019 г.

Не можем да кажем, че правата на човека се пренебрегват от членовете на Европейския парламент. На 12 септември евродепутатите също така изразиха загрижеността си във връзка с нарушенията на принципите на демокрацията и ценностите на ЕС в Унгария и дадоха началото на процедура, която може да доведе до налагане на санкции на правителството.

Членовете на ЕП се противопоставиха на нарушенията на правата и върховенството на закона в Унгария, но в същото време пропуснаха шанса да гарантират, че основните права на всички граждани на ЕС са защитени.

Liberties ще окаже натиск върху лицата, които вземат решения в ЕС, за да не пропилеят и следващата възможност, която предстоящите преговори им предоставят.