Сега, когато дискусиите в ЕС​ относно авторските права​ са към своя край, правозащитните организации отново отправят апел

Тези, които вземат решения в ЕС, трябва да гарантират, че новият регламент за авторските права е съобразен с правата на човека. За да отговори на това изискване, той трябва да включва точните механизми, които ще защитат свободата на словото.

Организациите за правата на човека и сдруженията за защита на цифровите права изпратиха отворено писмо до лицата, които вземат решения в ЕС. В него те настояват в предложената Директива за авторското право в единния цифров пазар да се включат механизми, гарантиращи, че правата на човека са защитени. Това може да стане по време на процеса на преговори. Дискусиите между Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съвет скоро ще приключат, тъй като представителите им се стремят да постигнат компромисно решение.

Необходими предпазни мерки

Организациите за правата на човека и сдруженията за защита на цифровите права критикуват член 13 още от момента на публикуване на първия вариант на Директивата, обсъждана в момента. Основното ни притеснение е, че тя ограничава свободата ни на изразяване и създава проблеми, свързани със защитата на данните. Това е така, защото тя задължава интернет платформите да филтрират (т.е. цензурират).

Въпреки че през последните няколко месеца наблюдавахме известни положителни промени, предложените нови варианти на член 13 все още не са напълно съобразени с основните ни човешки права. Необходими са конкретни предпазни мерки, за да се избегнат прекомерни и ненужни ограничения на основните права на гражданите.

Настояваме лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, да гарантират, че новият регламент за авторското право е направен в съответствие с Хартата на основните права. Тя е фундаментален документ за ЕС, в който са дефинирани основните човешки права на европейските граждани. Ние посочихме две предпазни мерки, които са необходими, за да се гарантра защитата на правата на човека.

1) Прозрачност

Онлайн платформи като Google, Facebook и YouTube осъществяват контрол върху голяма част от информацията, разпространявана чрез интернет. Те ще имат правомощието да преценяват и по свое усмотрение да свалят съдържание. Тези платформи поддържат "интернет мрежата", която днес познаваме. Съгласно предложената Директива те ще могат да вземат решения, засягащи свободата на изразяване. Процесът няма да бъде прозрачен. Освен това от компаниите не се изисква да се отчитат.

Изключително важно е в случаите, когато те блокират или филтрират съдържание, да доказват, че решението им е правилно. То трябва да подлежи на оспорване. Неободимо е да се въведат подходящи механизми за обезщетяване, за да се гарантира свободата на словото и на информацията. Освен да предоставя алтернативна възможност за разрешаване на спорове, ЕС би могъл да настоява всички страни да създадат безплатни правни механизми. Чрез тях ще се уреждат възникналите спорни въпроси, когато са засегнати интересите на потребители, носители на авторски права и интернет платформи.

2) Да се отхвърли автоматизираното филтриране и блокиране на съдържание

Призоваваме лицата, вземащи решения в ЕС, да се въздържат от въвеждане на изискването за задължителен мониторинг. На всички е известно, че автоматизираният софтуер за филтриране е изключително неточен. Има голяма вероятност той да блокира материали, които са напълно законни и не нарушават авторските права. Освен това те могат да бъдат много важни при провеждане на обществени и политически дебати или при коментиране на актуално събитие. Пример за това са пародията и цитатите. В заключение, формулираното по не съвсем ясен начин задължение за наблюдение на всичко, качвано от потребителите в интернет, вероятно ще окаже възпиращ ефект върху свободата на изразяване. Хората ще станат по-склонни да се самоцензурират, ако сметнат, че съдържанието им може евентуално да бъде блокирано от (неточния) филтриращ софтуер.

3) Санкции

Член 13 ще промени режима на отговорност. В резултат на това, платформите ще бъдат санкционирани, ако пропуснат да блокират съдържание, което е защитено с авторски права, но нямат лицензионно споразумение. Предложеното решение ще ги принуди да бъдат прекалено предпазливи. Те ще свалят всичко, което сметнат, че може да ги изложи дори и на най-малкия риск, за да се застраховат срещу евентуални съдебни спорове.

От друга страна, важно е да се гарантира, че ще има правни последици, за да се попречи на платформите да премахват съдържание, което не нарушава авторските права. Това, за което настояваме, е те да носят отговорност при блокиране на съдържание, генерирано от потребителите, което е напълно законно. Тогава интернет гигантите ще започнат да мислят по друг начин. Освен това ще се осигури по-ефективна защита на съдържанието, което потребителите им качват.

Тук можеш да прочетеш отвореното писмо.

Писмото е подписано от следните организации:

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Association for Progressive Communications

ANSOL - Associação Nacional para o Software Livre

APADOR-CH Romania

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy and Technology (CDT)

Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

COMMUNIA

Electronic Frontier Foundation

Frënn vun der Ënn

Miklos Haraszti, former OSCE Representative on Freedom of the Media

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

Kennisland

Platform for the Defence of Freedom of Information

Rights International Spain (RIS)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Spanish Internet Users Asociation

The Human Rights League – Belgium

XNet