Диалог относно авторските права: Как да постигнем баланс между човешките права и интересите на хората с авторски права

Европейската комисия организира диалог със заинтересованите страни, за да обсъди най-добрите практики за сътрудничество между платформите за споделяне на онлайн съдържание и притежателите на авторски права.

Новата директива за авторското право беше приета през април 2019 г. Директивата изисква Европейската комисия да проведе диалог между заинтересованите страни, а ние от Liberties бяхме поканени да напишем отворено писмо с призив за участие на организации за защита на човешките права.

В писмото призовахме Комисията да покани организации, занимаващи се с правата на човека, както и сдружения за защита на цифровите права, които да се изправят лице в лице с гиганти като Google, Facebook и Twitter, както и с притежателите на авторски права като например големите звукозаписни и телевизионни компании. Комисията предостави 15 места на организации, представляващи потребителите. Ние от Liberties имахме право на едно място.

Първият диалог със заинтересовани страни се проведе в Брюксел на 15 октомври и ще продължи с поредица от срещи. Всички те могат да бъдат гледани онлайн.

Ето какво споделихме ние от Liberties по време на диалога. Нашата организация беше представена от Ева Симон, старши експерт застъпничество. Тя разказа какво трябва да следим когато качваме съдържание онлайн и обясни малко повече за това как да избегнем филтрите при ъплоуд:

Ние от Liberties имаме важна мисия - да защитим основните права що се отнася до насоките, които ще бъдат издадени от Комисията при прилагането на член 17.

Първо ще говоря за това как можем да постигнем баланс между основните права и проблемите, с които се сблъскваме в тази област поради навлизането на изкуствен интелект при вземането на решения. Ще говоря малко и за начина, по който авторското право се използва срещу групи хора с различни интереси в политиката и накрая ще дам списък с предпазни мерки, които да гарантират спазването на основните права.

И така, как можем да постигнем баланс на основните права? От една страна, платформите имат право да осъществяват бизнес дейсност, а от друга, притежателите на авторски права имат право на собственост. И за да стане още по-сложно, гражданите имат право на свобода на изразяване, както и на защита на личните си данни. Всички тези права трябва да бъдат балансирани помежду си, като това може да се случи само като всеки отделен случай се разглежда сам по себе си.

Най-често, когато се опитваме да постигнем баланс между тези права при споделянето на съдържание в ежедневието, съдилищата не участват. Всички ние разчитаме само и единствено на автоматизираната преценка на ботове, филтри и други системи за управление на съдържанието. В определени случай има и възможност за човешка намеса, но това е по скоро рядкост. Този подход изглежда лесен и ефективен и обикновено е така.

И въпреки това, когато има налице автоматизиран процес на вземане на решения, той лесно може да облагодетелства неправилно едната страна и невинаги е в състояние да идентифицира законното използване на материали, защитени с авторски права. Тези грешки могат да бъдат поправени само ако всички страни имат възможността да оспорят решението. Това обаче на практика не е така, защото е налице дисбаланс между страните: платформите за споделяне на съдържание и притежателите на авторски права са в доминантна позиция спрямо потребителите. Съществуващата система не предлага възможност на последните да се борят ефективно за правата си и поради тази причина имаме нужда от предпазни мерки.

Законът за авторското право може да има ефект на цензура, особено когато групи хора с различни интереси таргетират съдържание, което не нарушава закона. На всичкото отгоре, този закон може да се използва и за заглушаване на политическата опозиция. Неотдавнашно унгарско видео, на което беше показано как кмет прави секс, беше премахнато поради нарушение на авторските права, т.е. те последните използвани като претекст за изтриване на съдържанието. Групата Straight Pride UK наложи цензура на блогър, като се позова на нарушаване на авторските права. Примери могат да се намерят още много.

Ако разполагаме с адекватни предпазни мерки обаче е напълно реалистично да успеем да запазим интереса на притежателите на авторски права и платформите, като същевременно защитим и правата на потребителите. Ето шест предпазни мерки, които можем да въведем, за да постигнем баланс:

1. Овластяване на хората. Дайте право на гражданите да оспорват решения относно споделено съдържание, взети от изкуствен интелект, и изисквайте подобни конфликти да бъдат разрешавани благодарение на човешка намеса.

2. Осигуряване на достъп до ефективно средство за защита. Потребителите трябва да знаят причините за всяко решение и да имат достъп до независима съдебна система.

3. Гарантиране на прозрачност. Платформите за споделяне на съдържание трябва да бъдат задължени да информират потребителите как се вземат решения за премахването на съдържание, кои потребителски данни се събират и как се използват и до каква степен се наблюдава поведението на потребителите.

4. Контрол върху премахването на съдържание, генерирано от потребители: Блокирането или премахването на съдържание, което не нарушава авторските права, е посегателство над свободата на изразяване. Ето защо платформите за споделяне на съдържание и притежателите на авторски права следва да носят отговорност за премахване или блокиране на законно съдържание, генерирано от потребители.

5. Намиране на различни алтернативи на изтриването на противоречиво съдържание. Важно е да се намерят различни алтернативи на свалянето на спорно съдържание. Например, то може да бъде оставяно онлайн, като алгоритъмът просто го класифицира по различен начин. Докато спорът бъде решен, може да се използва предупредително известие при отваряне на съдържанието.

6. Общ подход в цяла Европа. И последно, от съществена важност е държавите членки да изчакат публикуването на насоките преди дa транспонират член 17 и да следват инициативата на Комисията, като провеждат редовно подобни срещи между заинтересованите страни на национално ниво.

Можем да подобрим средата онлайн! Член 17 е възможност това да се направи и да се гарантира, че не се добавят несъразмерни ограничения на основните права, както и че не се използват филтри, когато няма нужда от тях.