Правителството на Полша заяви, че спорният закон за медиите няма да бъде разглеждан от Венецианската комисия

Законът предизвиква сериозни съмнения, че не отговаря на международните стандарти за независимост и плурализъм на обществените медии.
"Няма нужда комисията да бъде притеснявана заради Закона за обществените медии" - така полският министър на външните работи отговори на призива да потърси мнението на Венецианската комисия по повод новия закон.

Спорен закон

Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша (HFHR) внесе жалба, в която подчертава необходимостта от становище на Венецианската комисия (консултативен орган на Съвета на Европа) и изказва съмнение, че актът отговаря на международните стандарти за независимост и плурализъм на обществените медии.

Законът ще бъде в сила само временно, което означава, че това е само началото на реформата в обществените медии в Полша, имаща за цел да създаде национална медийна система.

"Промените, предвидени в закона, могат да доведат до политическа зависимост на обществените медии" – се казва в изявлението а HFHR, което се фокусира най-вече върху новите правила за назначаване на кадри в обществените медии, даващи власт на министъра на финансите.

Изявлението също така обръща внимание и на други заплахи за плурализма като премахването на максималния брой мандати, ограничаването ролята на Националния съвет на излъчвателите (KRRiT) и незабавното влизане в сила на закона още в деня на обнародването му.

"Възраженията ви са безпочвени"

В отговор на жалбата заместник-министърът на външните работи Александър Степковски пише: "В контекста на промените, които ще произтекат от бъдещия акт за националните медии, притесненията на фондацията от липса на плурализъм в обществените медии са безпочвени".

Според него промените в двете наредби - за назначаването на публичните медийни ръководители и за защитата на плурализма от KRRiT - са временни и ще бъдат отменени на 30.06.2016 г.

"Информацията за промените в системата на обществените медии бе разпространена много преди предложението да бъде внесено в Народното събрание. Поради това не може да се твърди, че държавните институции, към които е адресиран новият закон, не са имали достатъчно време да се приспособят" - каза министър Степковски.

Той също отбеляза, че прилагането на новите разпоредби и бъдещото създаване на съвет на обществените медии като орган, отговорен за назначаване на ръководители на обществените медии, няма да пречи на упражнявания от KRRiT надзор, нито ще наруши някоя от конституционните му правомощия по защита на обществения интерес в радио- и телевизионния ефир.

Заместник-министърът посочи още, че последният Специален конгрес на Асоциацията на полските журналисти е наложил внасянето на радикалните промени в обществените медии. Той добави, че "опустошителната критика от страна на организацията на журналистите наложи да се действа незабавно".